Milí kamaráti!

Začíname obdobie adventu a s ním je spojená príprava na oslavu narodenia malého Ježiška. Mám pre vás, milé deti a rodičia, prvú video katechézu. V nej vám priblížim myšlienku tohoročného adventného kalendára, ktoré vyrobili Pápežské misijné diela na Slovensku. Adventný kalendár si môžete stiahnuť TU.
Vo videu uvidíte aj naše 3D prevedenie a vypočujete si aj povzbudivé slová z konkrétnej adventnej nedele. O týždeň sa vám opäť prihovorím a tak postupne počas celého obdobia až do Vianoc. S láskou sa na vás teším!

páter Matej Kasan SJ
.
.
.
Narodenie Pána


.
4. Adventná nedeľa


.
3. Adventná nedeľa radosti

Moje milované deti a rodičia. Posielam vám na ukážku môj adventný kalendár – stromček, ktorý postupne všetci zdobíme. Približujeme sa v príprave na oslavu narodenia malého Ježiška. Už máme za sebou dva týždne a začína nám tretí, týždeň radosti. Pre mňa je najťažšie to, že vám nemôžem urobiť video príhovor z nášho kostola, keďže som pozitívne testovaný na Covid – 19 a musím byť v izolácii. Aspoň takto sa chcem s vami podeliť o myšlienky z tejto nedele. Najväčšiu radosť mi robí prvé čítanie: „Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.“ Preto moji milí, som v úplnom pokoji. Ako píše aj žalmista: „Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.“ Preto povzbudzujem i vás slovami druhého čítania: „Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ Ako prejav radosti nás čakajú v najbližšom týždni nejaké úlohy. Najviac ma oslovili tieto dve: 13. Zahraj sa s rodinou spoločenskú hru. Alebo 15. Objím čo najviac ľudí. (Doma môžeme všetkých a viac krát). Verím, že o týždeň sa k vám, už zdravý prihovorím prostredníctvom videa z nášho kostola. A to už bude skoro celý stromček pripravený na rozsvietenie! Juchúúúú 🙂 S láskou, váš páter Matej +


.
2. Adventná nedeľa

Vaše vytvorené pohľadnice, či obrázky môžete odfotiť alebo naskenovať a poslať na túto adresu: patermatej@gmail.com
.
1. Adventná nedeľa