Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.
(Jn 10, 10)
 
Nech tajomstvo vtelenia Krista, ktoré je slávou Boha na výsostiach,
prináša pokoj na zem ľuďom, v ktorých má On zaľúbenie.
 
Milí priatelia, dobrodinci, milí naši spolupracovníci,
chceme sa vám všetkým poďakovať za vaše priateľstvo, blízkosť a každú formu vašej podpory,
ktoré ste nám v uplynulom roku preukázali,
ako aj za svedectvo o Kristovi, ktoré i vy nám a svetu vydávate svojím osobným životom a službou.
 
Prajeme vám požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2022!