Pre mladých ľudí (18-30), ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah s Bohom ponúkame kurz Samuel. Kurz ponúka každodenné meditácie a pravidelné duchovné sprevádzanie, ktoré pomáha správne rozlišovať. Trvá ¾ roka a má 9 stretnutí. Uskutoční sa v Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Trnave. Viac informácii o kurze nájdete na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa môžete do 10. októbra 2021.