Na medzinárodnom stretnutí s názvom JesWebCom, ktoré sa konalo v dňoch 14 – 17. mája 2019 v Madride, sa stretlo 38 účastníkov z rôznych krajín sveta, ktorí sa venujú jezuitským médiám.

Páter John Dardis SJ, generálny poradca pre rozlišovanie a apoštolské plánovanie, predstavil v úvode stretnutia nové Univerzálne apoštolské preferencie (UAPs) Spoločnosti Ježišovej, nad ktorými sme mali možnosť každý z nás individuálne popremýšľať v modlitbe. Následne bolo možné s ovocím našej modlitby podeliť sa v malých 6 členných skupinkách. Nakoniec všetky skupinky predstavili na spoločnom zhrnutí najdôležitejšie myšlienky z ich zdieľania, ktoré by mohli byť nápomocné pri ďalšej implementácii jezuitských preferencií v pastorácii.

Program ďalej pokračoval prezentáciou noviniek konkrétnych jezuitských diel, ktoré prinášajú ľuďom na celom svete hodnotný duchovný obsah v rôznych jazykoch.

K dynamike stretnutia pomohla aj aktívna pracovná činnosť, pri ktorej bolo možné si vyskúšať svoje komunikačné zručnosti a spoluprácu v medzinárodnom zložení účastníkov na riešení krízových situácií, ktoré nás môžu prekvapiť, ale zároveň je ich potrebné adekvátne vyhodnotiť a zvládnuť.

Názorne boli predstavené aj jednotlivé príklady a problémy pri podávaní informácií externým médiám, ktoré chcú taktiež čerpať informácie pre svojich užívateľov a odberateľov.

Tento rok nás hostili a program pripravovali jezuiti zo Španielskej provincie. Nasledujúce stretnutie JesWebCom sa uskutoční 4 – 7. mája 2020 u našich blízkych susedov – jezuitov z Rakúska, ktorí nás privítajú v exercičnom dome – Kardinal König Haus vo Viedni.

Jaroslav Šofranko SJ