V Košiciach uvedú v pondelok 23. októbra 2023 o 19.00 dokumentárny film „Posol Eliášov“ o významnom slovenskom jezuitovi pátrovi Michalovi Fedorovi. Akcia je súčasťou 9. ročníka mestského kultúrno-akademického festivalu Košické Hanusove dni. Film vznikol na pôde Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Premietanie bude v Átriu Teologickej fakulty KU na Hlavnej 89 v Košiciach, po filme bude nasledovať diskusia s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ a otcom Michalom Hospodárom, moderovaná publicistom Štefanom Chrappom.

Autori charakterizujú pátra Michala Fedora SJ (1929-1994) ako toho, „ktorý svojou činnosťou ovplyvnil mladú generáciu jezuitov na východe a zaslúžil sa o svätorečenie Košických mučeníkov”. Páter Fedor bol „uznávaným bibliografom, teológom, historikom, prekladateľom, editorom, literárnym vedcom, organizátorom kultúrneho a náboženského života“.

Vstupenky sú dostupné cez internet. Viac o osobnosti Michala Fedora SJ (Vatikánsky rozhlas – Vatican News)

Zdroj: hanusovedni.sk
Foto: Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, Košice