Od 1. októbra, dňa liturgickej spomienky na sv. Teréziu z Lisieux, sa začína osobitná modlitbová iniciatíva, ktorú pápež František, vyhlásil prostredníctvom Apoštolátu modlitby – svetovej modlitbovej siete Svätého Otca. Pozýva všetkých veriacich, aby počas októbra pri každodennej modlitbe ruženca osobitne vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje zasievať v Cirkvi rozdelenie.

Medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby, francúzsky jezuita P. Fréderic Fornos, ktorému pápež František odovzdal svoju výzvu pri osobnom stretnutí, vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas jej súvislosti:

„Počas týchto posledných rokov a mesiacov sme v Cirkvi prežívali ťažké situácie. Ako vieme, boli medzi nimi záležitosti sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia zo strany klerikov, zasvätených osôb a laikov, nezabúdajúc na vnútorné rozdelenia, ktoré sú istotne podporované zlým duchom, ktorý hľadá spojenca v našom srdci a ako hovorí sv. Ignác z Loyoly, je „smrteľným nepriateľom našej ľudskej prirodzenosti“. V kresťanskej tradícii má zlo rôzne pomenovania. Napríklad, satan, čo v hebrejčine znamená protivník, alebo diabol, čoho význam v gréčtine je „ten, ktorý rozdeľuje alebo zasieva nesvornosť“. V biblickej tradícii sa hovorí tiež o zvodcovi sveta, otcovi lži alebo Luciferovi, ktorý sa predstavuje ako anjel svetla, dobrým zovňajškom, ale ktorý klame. Zlo sa prejavuje rôznymi spôsobmi a dnes sa evanjelizačné poslanie Cirkvi stáva zložitým a znižuje sa jeho dôveryhodnosť našou spoluvinou.“

Modlitbová výzva Svätého Otca na mesiac október je veľmi konkrétna. Páter Fornos ďalej vysvetľuje:

„Pápež František nám pripomenul vo svojom Liste Božiemu ľudu z 20. augusta tohto roku, že ak trpí jeden člen, tak spoločne trpia všetci. Keď teraz zakusujeme neútechy, ktoré nám spôsobujú tieto rany cirkevného spoločenstva, osoží nám v spojení s Máriou nástojčivejšie prosiť v modlitbe, snažiac sa rásť v láske, vo vernosti k Cirkvi. Preto počas mesiaca október Svätý Otec prosí všetkých veriacich o väčšie úsilie v osobnej i spoločnej modlitbe. Svätý Otec nás pozýva modliť sa Svätý ruženec každý deň, aby Panna Mária pomáhala Cirkvi v týchto časoch krízy. Vieme, že Panna Mária vytrvala pod krížom aj vtedy, keď apoštoli utiekli… Ona nám pomáha byť s Ježišom pod krížom. A na záver modlitby ruženca nás pápež prosí modliť sa k svätému archanjelovi Michalovi, aby ochránil Cirkev pred útokmi démona. Podľa duchovnej tradície, Michal je veliteľ nebeských vojsk a ochranca Cirkvi.“

Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.“

„Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.”

RV -ab-