Drahí naši veriaci, keďže momentálne nemôžete k nám prichádzať na verejné bohoslužby, kde prinášate Bohu svoje každodenné osobné problémy, starosti, či radosti, ponúkame vám možnosť urobiť to takouto formou. Napíšte nám, čo vás trápi, ťaží, čo prežívate a pociťujete. Vypovedzte to formou prosby, či vďaky a napíšte nám to do e-mailu. My to budeme denne vkladať do prosieb počas sv. omše na tom mieste, kde ju slúžime a to v našich komunitných kaplnkách. Myslíme na vás a žehnáme vám. Pátri jezuiti.

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave
Tomáš JELLÚŠ, SJ, rektor
sjkostol@gmail.com

Kostol Najsvätejšej Trojice v Trnave
Matej KASAN, SJ, rektor
patermatej@gmail.com

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch
Ján BENKOVSKÝ, SJ, rektor
jbenkovsky@gmail.com

Kostol Povýšenia Sv. Kríža v Ružomberku
Branislav DADO, SJ, rektor
branislav.dado@gmail.com

Kaplnka svätého Ignáca z Loyoly v Prešove
Juraj DUFKA, SJ, rektor
jdufka@gmail.com

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Košiciach
Pavol TRGO, SJ, rektor
pavoltrgo@gmail.com