Pred nedávnom sa v Rímskom jezuitskom archíve (ARSI) konala prezentácia najnovšej publikácie Institutum Historicum Societatis Iesu (IHSI) In Studios Adolescentes: Nečakaná cesta jezuitského rukopisu z Brazílie do Talianska, ktorú editovali Marina Massimi a Alcir Pecora.

Táto kniha predstavuje kritické vydanie didaktického rukopisu z roku 1751, ktorý pochádza z dvoch jezuitských škôl v Bahii (Brazília) a v súčasnosti sa nachádza v Mestskej knižnici v Urbanii (Marchy, Taliansko). Ponúka pôvodný latinský text spolu s historicko-literárnou analýzou, ktorá načrtáva kontext jeho vzniku a podrobne opisuje „nečakanú“ a medzikontinentálnu cestu rukopisu z Južnej Ameriky do Európy.

Spolueditorka Marina Massimiová a autor príspevkov Niccolò Guasti boli prítomní na uvedení knihy, aby sa s publikom podelili o kontext vzniku rukopisu. Vysvetlili, že publikácia zahŕňa obdobie a udalosti súvisiace so zrušením Spoločnosti Ježišovej v roku 1773. V minulom roku 2023 uplynulo 250 rokov od tejto dramatickej udalosti v dejinách Spoločnosti a IHSI chcela toto výročie pripomenúť prostredníctvom tejto novej publikácie.

Didaktický rukopis bol pravdepodobne ukrytý v oblečení jezuitov v Brazílii, ktorí boli v roku 1759 vyhnaní z portugalského územia a mali zakázané vziať si so sebou svoj majetok. Títo jezuiti sa usadili v Taliansku, na území pápežských štátov, kde spolu s rukopisom našli útočisko v malej lokalite Urbania kde sa rukopis zachoval dodnes.

Počas slávnostného uvedenia do života Camilla Russellová, editorka publikácií IHSI, po privítaní hostí uviedla: „Útrapy jezuitov v tých rokoch a osudy tohto rukopisu ilustrujú zložité dejiny zrušenej Spoločnosti Ježišovej a poukazujú na osobitosť tohto obdobia pre vedcov, ktorí musia hľadať mimo obvyklých jezuitských depozitárov na opustených miestach, kam boli nútení cestovať samotní jezuiti a kde možno nájsť stopy ich životných skúseností a počas ich dlhého vyhnanstva. Je to história, ktorá je aj dnes len čiastočne preskúmaná.“ IHSI spolu s editormi tohto zväzku sú hrdí na to, že si môžu pripomenúť 250 rokov od zrušenia Spoločnosti Ježišovej týmto veľmi dojímavým artefaktom pretrhnutia a kontinuity medzi kontinentmi a naprieč storočiami.

Zdroj: jesuits.global