Od 20. do 25. mája sa v belgickom Gente zišlo šestnásť promótorov povolaní a koordinátorov YAM (Young Adult Ministry) z celej Európy. Stretnutie sa konalo pod záštitou Jezuitskej konferencie európskych provinciálov (JCEP). Tento rok to bolo v historickom exercičnom dome Oude Abdij („Starom opátstve’’) v Drogene neďaleko Gentu.

Štyri spoločne strávené dni boli časom duchovných rozhovorov, vzájomného učenia sa a obohacovania a prehlbovania Pánovho povolania pre službu v súčasnej spoločnosti. Hlavnou prezentérkou bola Sofi van Ussel, riaditeľka Medzidiecézneho centra služby mladým (IJD). Pani van Ussel sa so skupinou podelila o najnovšie poznatky z práce IJD s mládežou a mladými dospelými vo Flámsku. Jeden deň sme využili na zamyslenie a modlitbu nad príslušnými časťami najnovšieho dokumentu o Stave Spoločnosti Ježišovej (2023), ktorý vlani promulgoval páter generál. Bol čas na výmenu informácií o stratégiách podpory povolaní z jednotlivých provincií a na plánovanie smerom do budúcnosti. Hoci je povolanie vždy darom zhora, predsa je dôležité, aby sme mladým pomohli poznať túto možnosť a pripravovali duchovný priestor a pôdu, do ktorej by Boh mohol zasiať semienko povolania.

Vo štvrtok popoludní sme využili príležitosť navštíviť historické mesto Gent, pozreli sme si miestne pamiatky a ochutnali miestne špeciality. Vrcholom popoludnia bola návšteva katedrály svätého Bava a rozjímanie nad slávnym Gentským oltárnym obrazom mystického baránka z 15. Storočia od bratov van Eyckovcov. Minulosť sa tu stretla s budúcnosťou, nakoľko sme mali tú česť zúčastniť sa na špeciálnej prezentácii virtuálnej reality o histórii a význame tohto diela.

Stretnutie ukázalo, že niektoré provincie majú prácu s mladými a prácu na podporu povolaní rozvinutú viac a špecifickejšie a iné zas menej. Veľkou inšpiráciou bola susedná maďarská provincia a projekty, ktoré sa im podarilo rozbehnúť. Dôležitými skutočnosťami, ktoré sa ukazujú ako dôležité pri podpore povolaní v provincii sú: tímová spolupráca tak v užšej ako aj širšej forme, schopnosť nechať sa viesť “momentami útechy” a učiť aj iných praxi examenu,  a budovanie kultúry na podporu povolaní v rámci celej provincie.

Informoval: Martin Benko, SJ
Foto: jesuits.eu