V nedeľu 28. januára 2024 sme svätou omšou o 10.30 v ružomberskom kostole Povýšenia Svätého kríža odštartovali jubilejný Rok Tomáša Munka (1924-1945) s mottom „Svedectvo viery hojí rany“. Venovaný je nášmu spolubratovi a novicovi, ktorý sa narodil pred 100 rokmi, 29. januára 1924, a je kandidátom blahorečenia spolu so svojím otcom Františkom. Slávnosti predsedal spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš a popri jezuitoch a diecéznych kňazoch sa na nej zúčastnil aj biskupský legát kauzy blahorečenia Munkovcov ICLic. Milan Čaniga z Bratislavskej arcidiecézy.

Pozvanie prijali viacerí verejní predstavitelia: primátor Ružomberka JUDr. Ľubomír Kubáň, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika  Jurinová, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., riaditeľ Gymnázia sv. Andreja PaedDr. Kamil Nemčík a ďalší. Ako zástupca Múzea holokaustu v Seredi bol prítomný p. Marián Naster. Nechýbali členovia predstavenstva Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa, ktorí vyše 30 rokov udržujú živú pamiatku tohto mysliteľa a literáta, ktorého život je s Munkovcami úzko spojený.

V jezuitskom kostole všetkých privítal superior ružomberskej komunity páter František Gábriš SJ. Po úvodnej modlitbe a biblických čítaniach zaznel list provinciála jezuitov pátra Jozefa Šofranka SJ, ktorým vyhlásil Rok Tomáša Munka od 28. januára 2024 do 4. mája 2025. List prečítal páter Branislav Dado SJ.

Posolstvo listu, ktorý si môžete vždy nájsť aj na našich jezuitských webových zdrojoch, je zamerané na duchovné a ľudské bohatstvo rodiny Munkovcov. Poukazuje na kvalitu osobností, ktoré v zdravom rodinnom prostredí vyrastajú; na spojenie židovského a kresťanského dedičstva do celku, ktorý je schopný plodiť mimoriadne duchovné ovocie; tiež na tragický rozmer tohto príbehu – na stretnutie sveta Božích ľudí so svetom tyranie a ideologického zla, ale tiež na ľudskú odpoveď v „milovaní Krista až do zabudnutia seba“ a vydaní „svedectva, ktoré je schopné hojiť rany“, čo je hlavné posolstvo tohto jubilejného roka.

Mons. Ján Kuboš pridal k prečítanému listu krátku homíliu, v ktorej osobitne vyzdvihol Tomášovo heslo „milovať Krista až do zabudnutia seba“ ako duchovne plodné, nesebecké konanie v porovnaní s pustým svetom sebastrednosti a ľudského egoizmu. Na záver páter F. Gábriš poďakoval všetkým zúčastneným, organizátorom a dobrodincom, vrátane spevokolu takmer 30 spevákov pôsobiacich pri Katedre hudby Pedagogickej fakulty KU, pod vedením Zuzany Zahradníkovej.

Z ružomberského kostola, do ktorého kedysi chodili aj náš Tomáš a celá rodina Munkovcov, vyprevádzalo prítomných žičenie Božieho pokoja v piesni Hevenu šalom alejchem. Slávnosť pokračovala na agapé, pohostení v blízkej internátnej jedálni Žilinského samosprávneho kraja, kde sa zišlo asi 150 hostí.

Mnohí z prítomných sa už roky venujú životu rodiny Munkovcov, prípadne v uplynulých rokoch zorganizovali aktivity spojené s nimi – filmy, divadelné či hudobné predstavenia, prednášky, výstavy a ďalšie podujatia. Táto nedeľa bola pre nich, ale aj pre tých, ktorí nemohli do Ružomberka prísť, poďakovaním za ich prácu a angažovanosť v minulosti, ale aj povzbudením, že všetko to, čo urobili, má svoje pokračovanie aj ďalej.

Viacerí z účastníkov otvorenia Roka Tomáša Munka počas dvoch hodín rozhovorov potvrdili, že životný príbeh tejto rodiny nesie v sebe veľký rozmer a presah, niečo, čo aj ich samých na tomto príbehu oslovilo a pritiahlo. Rok Tomáša Munka poskytuje časový priestor práve na to, aby sme to mohli čo najplnšie objavovať.

Dušan Bezák SJ, spoluorganizátor za ružomberskú komunitu

Fotografie: sestra Hermana Matláková