Utorok 2. júla, na sviatok Navštívenia Panny Márie, zložil do rúk provinciála slovenských jezuitov P. Jozefa Šofranka SJ posledné rehoľné sľuby P. Cyril Šesták SJ.

Na slávnostnej sv. omši, ktorá začala o 11.00 v Lehote pod Vtáčnikom, rodisku P. Šestáka, boli prítomní jeho rodáci, rodina a jezuiti z Bratislavy, Trnavy a Ružomberka. Po svätej omši bolo pripravené pohostenie v blízkom pastoračnom centre. Pre veriacich farnosti to bola výnimočná udalosť, ktorá sa odohrala prvý krát v histórii farnosti, ako to povedal miestny farár otec Miroslav Baláž.

V kázni sa prihovoril P. Cyril, ktorý si tento deň pripomenul aj 34 rokov od vstupu do Spoločnosti Ježišovej. Vyzdvihol krehkosť a krásu daru povolania a poďakoval sa všetkým, ktorí ho za tie roky sprevádzali.

Životopis P. Cyrila Šestáka SJ
Narodil sa 30. júna 1966 v Bojniciach. Roku 1988 vstúpil do seminára v Bratislave a o dva roky neskôr do novozriadeného noviciátu v Trnave (2. júl 1990) kde po dvoch rokoch zložil svoje prvé sľuby. Roku 1996 prijal kňazskú vysviacku v Bratislave, po ktorej pokračoval v štúdiách patristiky v Nemecku. Od roku 2004 vyučuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Roku 2019 absolvoval tretiu probáciu v Dubline. V súčasnosti je členom komunity v Trnave.

Info a foto: Peter Buša SJ