Začiatok júla bol opäť v znamení ignaciánskej Xaveriády. Pútnici pod vedením pátra Milana Hudačka SJ vyrazili 2. júla z Košíc. Podobne putovala aj skupina pod vedením pátra Ľubomíra Pilarčíka SJ, vychádzajúca z Hertníka, okr. Bardejov. Pre obe skupiny duchovná obnova inšpirovaná cestou Panny Márie k Alžbete vyvrcholila v nedeľu 7. júla v Levoči slávnostnou svätou omšou na Mariánskej hore.

Na 103 km trase z Košíc do Levoče si putujúci spoločne vychutnali evanjeliovú slobodu, keď sa cvičili v dôvere v Božiu prozreteľnosť. Na spôsob pútnikov z dávnych dôb si jedlo a nocľah „vykveštovali“ – poprosili oň dobrých ľudí, ktorých im Pán Boh poslal do cesty. Osemčlennú skupinu prijali v obciach Košická Belá, Žakarovce a Spišské Podhradie. Momenty putovania zachytil objektív fotoaparátu:

Ponad Hornád pri priehrade Ružín

Prechod hrebeňa Predné Plejsy (912 m n.m.) nad Krompachmi

Pod Spišským hradom v tretí deň putovania

Komentovaná prehliadka histórie bývalého jezuitského kostola Panny Márie v Levoči (tzv. Čierny kostol)

Spoločne v objatí gotiky i baroka

Spolupútnička Dorota Sadovská sprevádza slovom expozíciu vlastných obrazov v bývalom minoritskom kláštore v Levoči

„Hladných kŕmiť“ – jeden zo skutkov telesného milosrdenstva, ktoré skusovali kveštujúci pútnici do Levoče ako obdarovanie od veriacich na ceste (z výstavy výtvarníčky Doroty Sadovskej v Levoči)

Cieľ na dohľad: mariánske pútnické miesto, ktoré posilňuje veriacich

Pútnici z Košíc po 103 km v cieli: Mariánska hora

Pútnické skupiny Xaveriády z Košíc a z Hertníka kráčajú spolu na hlavnú svätú omšu levočskej púte

(FOTO: Milan Hudaček, Archív SJ)

2. časť fotoreportáže z Xaveriády 2024: z Hertníka do Levoče