Po úspešných každoročných cestách putovania na Slovensku a v Českej republike si tohoročná Xaveriáda kladie za pútnický cieľ moravský Velehrad. Čas putovania sa koná v prvom prázdninovom týždni, kedy sú v živej pamäti ešte skúsenosti z ukončeného školského roku. Za výnimočne udalosti i dobré výsledky sa žiada poďakovať Pánu Bohu a poprosiť ho aj o pomoc do nasledujúceho školského roku. Súčasťou putovania je aj prekonávanie samého seba, čo súvisí s peším putovaním na niekoľkodňovej ceste.

Pešia cesta pútnikov z Trnavy (s p. Milanom Hudačekom, SJ) či z Malciek (s p. Ľubom Pilarčíkom, SJ) trvá štyri dní. Pútnické cesty vedú pekným prírodným prostredím, čo odľahčuje sústredenosť na vlastné limity a napomáha cestu s priateľmi absolvovať s obohacujúcim zážitkom meditovania nad prírodnými dielami Stvoriteľa. Súčasťou púte je spoločná modlitba, každodenná svätá omša, úvahy nad zadaným textom pripraveným v brožúrkach pútnikov a prosby o pomoc miestnych ľudí z obcí cez ktoré sa prechádza. Práve tieto chvíľky núdze, kedy je nedostatok vody, či iných vecí nás okolnosti učia väčšej dôvere voči ľuďom a voči Bohu.

Začiatok putovania je 30.6.2018 večer v mieste východiska o 18 hod. Po štyroch pútnických dňoch je na Velehrade slávnosť podľa programu. Peších pútnikov na spiatočnej ceste na Slovensko odvezie autobus. V stave príprav je ešte jedna cykloskupina, ktorá plánuje cyklopúť mladých ľudí z komunity CVX z Bratislavy (2.-5.7.2018) do Velehradu.

Záujem o účasť na púti ohláste do 15. júna na adresu xaveriada@gmail.com!

Viac na www.xaveriada.sk.

* * *

Xaveriáda je prázdninové podujatie, určené pre rodičov, deti a mládež, ktoré má za cieľ obnovu mladých ľudí a rodín v kresťanskej viere. Jej príprava vychádza zo skúsenosti duchovných obnov pri stretávaní rodín a mladých ľudí počas rôznych životných príležitosti, pri modlitbe a úvahách na biblické námety. Využíva zážitky z putovania, z ľudských priateľstiev, z obdivu prírodných krás a zo skúsenosti ticha. Podujatie pripravujú spoločenstvá rodín pri jezuitských a uršulínskych kostoloch v Bratislave, v Trnave a v Ružomberku v spolupráci s rehoľou Spoločnosti Ježišovej. Trasy putovania sa pripravujú striedavo do rôznych destinácií na Slovensku, na Morave i v Maďarsku. Putovanie v roku 2018 smeruje na Velehrad. Pri vlaňajšom putovaní sa ho zúčastnilo 60 osôb z rôznych vekových kategórii.