V rámci podujatia „červená streda“ sa dnes rozsvietil aj náš jezuitskí Kostol Najsvätejšej Trojice v Trnave.  Kostol bol nasvietený na červeno z vonka i vo vnútri. Sv. omšu doprevádzal rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave.

Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete rozsvietili na červeno, aby pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie.

a