V pondelok, 4. januára bude v kostole sv. Ignáca v Prahe pri omši o 17.30 slávnostne ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia českého jezuitu P. Adolfa Kajpra SJ. Tejto slávnosti bude predsedať  pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP. Diecézna fáza beatifikačného procesu bola začatá 22. septembra 2019 v Prahe. Ukončenie diecéznej fázy je pre českých jezuitov a farské spoločenstvo pri kostole sv. Ignáca radostnou udalosťou.

P. Adolf Kajpr SJ bol kazateľ, spovedník, publicistu a vydavateľa katolíckej tlače v ťažkých obdobiach druhej svetovej vojny a komunizmu kedy sa nebál vyjadrovať k témam viery, ale aj k spoločenským a politickým pomerom doby. Za svoje názory bol väznený najprv nacistami a neskôr aj komunistami. Zomrel vo väzení v Leopoldove v povesti svätosti a mučeníctva.

Narodil sa 5. júla 1902 v Hředli v okrese Beroun. Jeho rodičia zomreli skoro a preto ho vychovávala jeho teta. Vyrastal v chudobných podmienkach a vyučil sa za obuvníka. Po absolvovaní vojenskej služby pracoval v mlyne. Keďže švagor majiteľa mlynu bol bývalý profesor a všimol si veľké nadanie a vlohy mladého Adolfa, začal ho učiť latinsky. Takto sa talentovaný mladík dostal rýchlo na arcibiskupské gymnázium do Prahy kde sa zanedlho rozhodol vstúpiť k jezuitom.

Po dvoch rokoch noviciátu na Velehrade pokračoval v štúdiách filozofie v belgickom Enghiene. Nasledovali štúdiá teológie v Insbrucku kde prijal aj kňazskú vysviacku a nakoniec tretia probácia v Paray-le-Monial vo Francúzku.

Po návrate do Prahy P. Kajpr začal pôsobiť v kostole sv. Ignáca kde spovedal a venoval sa tiež novinárskej práci. Bol aktívny v časopisoch Obrození, Dorost, Nové směry a Posol Božského srdce Páně.

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa dostal do sporu s nemeckým nacionálnym socializmom. Keď nastala nemecká okupácia, Kajpr otvorene odmietal názory, že sa Česi musia Nemcom prispôsobiť. Za tento a ďalšie názory bol P. Kajpr predvolaný šéfom gestapa Oberhauserom. Páter Adolf nechcel zmeniť svoje názory a preto bol poslaný do koncentračného tábora v Mauthausene. Neskôr sa dostal do Dachau kde ostal až do konca vojny.

Po skončení vojny sa P. Kajpr vrátil do Prahy kde pôsobil v kostole sv. Ignáca. Bol vyhláseným kazateľom, viedol tiež duchovné obnovy a exercície. Obnovil tiež vydávanie časopisu Dorast – týždenník pre mladých a ujíma sa aj časopisu Katolík, ktorý sa stal jedným z najlepších katolíckych periodík vo vtedajšom Československu.

Kajpr sa nebál kritizovať komunistický režim a aj preto následky na seba nenechali dlho čakať. Časopis Katolík bol zrušený a mladý jezuita bol roku 1950 zatknutý a v „monsterprocese“ odsúdený na dvanásť rokov spolu so skupinou najznámejších rehoľníkov. Najprv bol väznený vo Valdiciach a neskôr v Leopoldove. Vo väzení si získal sympatie druhých svojou neúnavnou službou a duchovným vedením.

Zomrel v leopoldovskej väznici 17. septembra 1959 na infarkt. Bol pochovaný v Leopoldove. Jeho telesné pozostatky bolo roku 1968 prevezená na Vyšehrad do Prahy.

P. Adolf Kajpr bol človek, rehoľník a kňaz, ktorý vedel načúvať, neodsudzovať, vidieť dobro v druhých. Jeho základným životným postojom bola radosť a otvorenosť k celému svetu, pretože len vo vyrovnaní sa s celou skutočnosťou môže človek slobodne rásť. Takto pretváral a riešil ťažké skúšky, ktoré ho sprevádzali v živote. Bol v stálom spojení s každodennosťou a aktuálnou situáciou. Nepriazeň doby ho prinútila reagovať a svoje reakcie na aktuálnu situáciu vyjadroval najčastejšie na stránkach časopisu Katolík. Aj jeho teológia bola už pred koncilom teológiou „aggiornamenta“ (obnovy). Celý život rôznymi formami hlásal radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi. Vedel poukazovať na to ako môže byť spoločenstvo s Ježišom Kristom prežívané v každodennosti a ako sa má prejavovať v skutkoch. Dokázal čítať znamenia doby a ukazovať, že Kristus je odpoveďou na všetky otázky.

Spracoval: Peter Buša SJ
Zdroj: jesuit.cz
Ďalšie informácie o živote, diela, odkaze a procese blahorečenia nájdete na stránke kostola sv. Ignáca v Prahe