Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny,
hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným,
odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia a pokoruje pýchu mocných.

                                        Veľkonočný chválospev

Kristus vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou a otvoril nám bránu do večnosti.

Kiež aj my, naša spoločnosť a celé ľudstvo, obnovení Duchom Zmŕtvychvstalého,
povstávame k novému životu,
k obnove pokoja, spravodlivosti a svornosti!

Požehnané veľkonočné sviatky!