„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie.“ Lk 2, 14

S narastajúcim napätím, nepokojmi a množiacimi sa vojnami rastie aj naša túžba po pravom Pokoji.
Ten prichádza v maličkom spiacom Dieťati.
Nech je narodenie Spasiteľa skutočnou radosťou pre celý svet, a nech sme si, zhromaždení okolo neho, navzájom priateľmi

Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok!

Páter Jozef Šofranko SJ,
provinciál Spoločnosti Ježišovej