Pozývame vás na spoločné slávenie storočnice od príchodu jezuitov do Ružomberka (1922 – 2022). Slávnosť sa uskutoční v nedeľu, 31. júla na sviatok sv. Ignáca z Loyoly.

Program slávnosti začne sv. omšou o 10.00 v Kostole Povýšenia sv. Kríža, ktorej bude predsedať apoštolský administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš. Popoludňajší program pokračuje o 15.00 historickým exkurzom: Po stopách našich predchodcov: dejiny jezuitov v Ružomberku, významné osobnosti ružomberskej jezuitskej komunity. Po prednáške o 17.00 nasleduje organový koncert. Účinkujú: Rastislav Adamko – husle, David di Fiore – organ a Zuzana Zahradníková – organ.

Slávnosť vyvrcholí spoločným agapé v jezuitskej záhrade. Program bude sprevádzaný hudbou a recitáciou básní Božieho služobníka Tomáša Munka, ďalej účinkujú Žofia Bendíková (klavír), Mária Bendíková (husle) a dp. Pavol Ondrík (prednes poézie).

Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Info: ruzomberok.sk