V nedeľu, 31. júla, na Sviatok sv. Ignáca z Loyoly, sa skončí Ignaciánsky jubilejný rok. Pripomenuli sme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca, na počiatku, ktorého bolo zranenie, ktoré sa odohralo 20. mája 1521, kedy Ignáca zasiahla guľa z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone. V marci tohto roku sme si tiež pripomenuli štvorsté výročie svätorečenia sv. Ignáca. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622 spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu.

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, P. Arturo Sosa SJ, uzavrie Ignaciánsky rok sv. omšou v Loyole. Pri tejto príležitosti obnoví zasvätenie celej Spoločnosti Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Prenos sv. omše, ktorá bude 31. 7. o 12:00 môžete sledovať online, prostredníctvom YouTube kanála Generálnej kúrie.

 

Páter Generál, Arturo Sosa, pri príležitosti zasvätenia Spoločnosti Ježišovej Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu napísal list, ktorý prinášame v plnom znení:

Páter generál Pieter Jan Beckx zasvätil 1. januára 1872 Spoločnosť Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Uprostred ťažkostí svojich čias a zároveň vďačný za všetky dobrá, ktoré dostal, prosil o pomoc, odpustenie a milosť „žiť so srdcom podľa jeho Srdca“.

O sto rokov neskôr, 9. júna 1972, páter generál Pedro Arrupe toto zasvätenie obnovil. Pripomenul ním, že ignaciánska spiritualita je založená na poznaní a hlbokej láske k Ježišovi Kristovi, zastúpeného v jeho Srdci. Táto láska je zjednocujúcim bodom celého evanjelia. A otvorený Ježišov bok, z ktorého prúdi krv a voda, je tajomným ohlásením darov Ducha Cirkvi. „Odpovedajúc na túto lásku,“ napísal páter Arrupe, „Ignác sa zasväcuje službe Trojici ako Ježišov spoločník v chudobe, v úplnom sebazaprení a na kríži; a prijíma milosť dôvernosti so Synom, aby priviedol svet ku Kristovi.“ K tomuto zasväteniu sa Ježišovi Kristovi a Cirkvi, jeho telu, ostávame stále pozvaní.

V nedeľu 31. júla, na Slávnosť sv. Ignáca, budeme sláviť záver roka, ktorý začal pripomienkou jeho obrátenia v roku 1521 a pred niekoľkými mesiacmi jeho kanonizácie v roku 1622. Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi nás ako vodiaca niť priblížilo k Iňigovi, pútnikovi z Loyoly, aby sme sa učili nasledovať Ježiša. Máme nádej, že jeho neustála ochota obrátiť sa a nechať sa viesť Duchom bude aj naďalej stimulovať náš život ako tých, čo majú účasť na jeho spiritualite. Je naším želaním, aby náš pohľad na „všetky veci“ bol podobný tomu Pánovmu a aby naše správanie a rozhodnutia boli inšpirované tou istou vôľou Otca, ktorú Ignác neúnavne hľadal a nachádzal. Preto v našom zasvätení prosíme, aby Kristovo Srdce osvietilo a udržiavalo našu cestu.

Boží služobník Pedro Arrupe počas dňa modlitby v La Storte (Rím) napísal tieto slová, ktoré po 50 rokoch preberáme ako modlitbu:

Nebeský Otče, keď sa Ignác modlil v malej kaplnke v La Storte, prostredníctvom mimoriadnej milosti si chcel splniť jeho prosbu, o ktorú ťa dlho prosil na príhovor Panny Márie: aby bol pridružený k tvojmu Synovi. Uistil si ho o svojej podpore, keď si mu povedal: „Budem s tebou.“ Požiadal si Ježiša nesúceho svoj kríž, aby ho prijal za svojho služobníka, a on to urobil, obrátiac sa na Ignáca tými nezabudnuteľnými slovami: „Je mojou vôľou, aby si nám slúžil.“

Ako nasledovníci hŕstky mužov, ktorí boli prvými „Ježišovými spoločníkmi“, sa na teba obraciame s rovnakou modlitbou a prosíme ťa, aby si nás pridružil k svojmu Synovi a aby si nám dal slúžiť „pod zástavou kríža“, na ktorom je Ježiš pribitý z poslušnosti, s prebodnutým bokom a otvoreným srdcom na znak jeho lásky k tebe a k všetkým ľuďom.

Obnovujeme dnes zasvätenie Spoločnosti Ježišovmu Srdcu, sľubujeme ti všetku našu vernosť a prosíme ťa o milosť môcť naďalej slúžiť tebe a tvojmu Synovi s rovnakým duchom a rovnakým nasadením ako Ignác a jeho spoločníci.

Na príhovor Panny Márie a pod krížom, z ktorého nám Ježiš Kristus dáva z pokladov svojho otvoreného srdca, skrze neho a v ňom, z hĺbky nášho bytia voláme: „Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, si mi dal ty. Tebe, Pane, to vraciam. Všetko je tvoje, nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí.“

Nech nás Boh žehná, aby sme aj naďalej videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi!
Arturo Sosa, SJ, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej