Deviatnik za pokoj vo svete pred slávnosťou Krista Kráľa

Apoštolát modlitby (Celosvetová sieť modlitby s pápežom) pozýva k modlitbovej novéne, deväťdňovej modlitbe za mier vo svete. Toto pozvanie je adresované všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí chcú spojiť svoje srdcia a sily, aby prosili Pána života o milosť pokoja pre celé ľudstvo.

Prosíme najmä za tie miesta, kde je vojna, kde zbrane vyhasínajú ľudské životy a ničia budúcnosť celých národov. Na prvom mieste za Svätú zem – za pokoj medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi – a za pokoj pre Ukrajinu.

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5,9)

Sme povolaní byť mužmi a ženami pokoja, byť mierotvorcami tam, kde sme, v našom prostredí, v každej krajine a v každom kúte sveta. Vzájomne spojení po celom svete obetujeme Bohu našu modlitbu a každodenný život ako „tvorcovia pokoja“.

Svätý Otec František nám hovorí, že prednostným spôsobom budovania mieru je to, keď spoločne pestujeme kultúru starostlivosti. Keď sa solidárne a aktívne podieľame na ochrane a podpore dôstojnosti a dobra všetkých, s postojom starostlivosti, pozornosti, súcitu, zmierenia a obnovy, úcty a vzájomného uznania:

Myšlienka Svätého Otca Františka: „V mnohých častiach sveta sú veľmi potrebné cesty pokoja na liečenie otvorených rán. Potrební sú tu aj tvorcovia pokoja, mužovia a ženy pripravení vážne a tvorivo pracovať na začatí procesov uzdravenia a obnovy vzájomného stretávania.“

Modlitbovú novénu pripravilo na žiadosť Svätého Otca ústredie Apoštolátu modlitby – Svetovej siete modlitby s pápežom. Texty modlitieb na 9 dní a krátke podnety  z evanjelia a z myšlienok pápeža Františka sú k dispozícii aj v slovenčine:

Texty novény na stiahnutie (pdf)

Novena_za_pokoj_AM_nov_2023

 

Úvodná modlitba:

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5,9)

Pane, Knieža pokoja, tu sme, chceme pracovať spolu s tebou. Vyprosujeme pokoj pre celý svet. Prijmi naše volanie o pomoc, daj nám pocítiť, že nás počuješ, sprevádzaj nás pri tejto vytrvalej modlitbe, lebo túžime po mieri. Pomôž nám ho budovať. Daruj nám pokoj, daruj nám pokoj, daruj nám pokoj. Amen.

Informoval: Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby