Pri príležitosti 50. výročia tragickej smrti slovenského jezuitu Michala Petráša (1917-1973) priblíži jeho životný odkaz nová kniha aj nový dokumentárny film. Prezentácia knihy „Horieť a zapaľovať. Obetavý život pátra Michala Petráša SJ“ z pera Ladislava Csontosa spolu s uvedením nového filmu bude 25. novembra o 18:00 v Pobedime. Rovnako film uvidia diváci aj v Ružomberku (Kino Kultúra, 5. decembra, 16:00) a tiež v Piešťanoch (jezuitský kostol, 15. decembra, 19:15). V Ružomberku, kde je P. Michal Petráš pochovaný, bude 8. decembra o 12:15 ďakovná svätá omša v jezuitskom kostole a modlitba na cintoríne.

Život jezuitského kňaza Michala Petráša, rodáka z obce Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom, vyhasila v roku 1973 autonehoda, s ktorou sú stále spojené otázniky. Na tmavom pozadí komunistickej totality, ktorá sa snažila držať Cirkev v područí šírením strachu, žiari ľudský a duchovný formát kňaza, ktorý sa nezľakol a neúnavne šíril okolo seba lásku.

Spolu s príkladom Michala Petráša žiari hrdinstvo ďalších ľudí, ktorí sa vystavili riziku, keď mu pomohli na úteku pred prenasledovateľmi. Platili za to znášaním príkorí, väzenia a šikanovania. Dnes sú spolu s ním nezmazateľne zapísaní v spoločnej pamäti boja za slobodu svedomia.

Príbeh pátra Michala Petráša (1917-1973) sa k slovenskej verejnosti dostáva prostredníctvom knihy Ladislava Csontosa SJ a vo filmovom spracovaní dokumentaristu Matúša Demka. Zo svedectiev pamätníkov zachytených ako „oral history“ sa k dnešnej generácii prihovára sympatický človek zapálený láskou k Bohu a ľuďom, ochotný riskovať za slobodu a spravodlivosť.

 

Knižná prezentácia a predpremiéra 25. novembra v Pobedime

Na sprítomnenie odkazu Michala Petráša pri 50. výročí tragickej smrti bude v sobotu 25. novembra o 18:00 v jeho rodnom Pobedime spomienkové podujatie s názvom „Horieť a zapaľovať“. V spoločenskej sále Svadobka sa prihovorí iniciátor archívneho a terénneho výskumu, autor spomenutej knihy prof. Ladislav Csontos SJ. Prítomný bude aj provinciálny predstavený slovenských jezuitov páter Jozef Šofranko SJ. Pri knižnej prezentácii bude aj predpremiérové premietanie rovnomenného dokumentárneho filmu.

Filmová premiéra 5. decembra v Ružomberku

Premiéra dokumentárneho filmu „Michal Petráš: Horieť a zapaľovať“ v réžii Matúša Demka s kamerou Jakuba Kršku bude v utorok 5. decembra o 16:00 v Kine Kultúra v Ružomberku. Hosťom podujatia bude prof. Ladislav Csontos SJ.

Ďakovná svätá omša 8. decembra v Ružomberku

Ružomberok je miestom pamiatky Michala Petráša, ktorý v tamojšom jezuitskom dome prežil v r. 1950 „barbarskú noc“ zásahu totalitného režimu proti rehoľníkom. Tragická zrážka jeho fiatky s nákladným automobilom sa odohrala 7. decembra 1973 na ceste z Liptovského Mikuláša do Ružomberka. Pochovaný je v rehoľnej hrobke jezuitov na ružomberskom cintoríne.

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra bude v jezuitskom kostole v Ružomberku o 12:15 obetovaná svätá omša na poďakovanie za život pátra Michala Petráša a o 13:15 bude na mestskom cintoríne pri jezuitskej hrobke modlitba za neho.

Premietanie a diskusia 15. decembra v Piešťanoch

Záujemcovia o životný odkaz pátra Michala Patráša si budú môcť pozrieť dokumentárny film aj v jezuitskom kostole v Piešťanoch v piatok 15. decembra o 19:15. Po svätej omši o 18:30 bude premietanie za účasti autora knihy prof. Ladislava Csontosa a priestor na otázky.

 

Životné peripetie hlavných protagonistov stručne približuje autor publikácie „Horieť a zapaľovať“ prof. Ladislav Csontos SJ:

„P. Michal Petráš SJ zahynul pri doteraz neobjasnenej nehode 7. decembra 1973, pri zrážke svojím vozidlom FIAT  600 s nákladným autom Tatra 138 na ceste z Liptovského Mikuláša do Ružomberka.

Michal Petráš patril medzi tých jezuitov, ktorí boli v apríli 1950 násilne koncentrovaní z Ružomberka do Jasova a neskôr do Podolínca. V tom čase bol už kňazom a ministrom domu, ktorý mal na starosti vnútornú organizáciu života komunity 67 jezuitov, najmä jej hospodársku stránku.

V roku 1951 sa mu spolu s pátrom Félixom Litvom podarilo z Podolínca ujsť a s pomocou Štefana Kršku z Ružomberka sa skrývať a pokúsiť sa emigrovať do slobodného sveta. Pri pokuse o prechod hraníc pri Vysokej nad Moravou ho aj s ďalším kňazom a remeselníkom zadržala pohraničná stráž a odovzdala ich Štátnej bezpečnosti. 

Po mučení  vo vyšetrovacej väzbe nasledovalo odsúdenie na desať rokov odňatia slobody za vlastizradu a pokus o ilegálne prekročenie štátnych hraníc. Štefan Krška bol odsúdený na osemnásť mesiacov za napomáhanie ich úteku.

Po amnestii v roku 1960 sa Michal Petráš nemohol vrátiť do pastorácie, čo mu bolo umožnené až v júli roku 1968 ako správcovi charitného domu v Piešťanoch, ktorý bol pôvodne domom jezuitov.

Tu rozvinul modernú pastoráciu s osobitným vplyvom na mladých, čo bolo tŕňom v oku Štátnej bezpečnosti a cirkevnému tajomníkovi. Preto mu už v roku 1971 štátny súhlas odobrali a on sa musel zamestnať v civilnom zamestnaní, ktoré mu pomohla nájsť rodina Surových v Ružomberku na tamojšom závode Povodia Váhu, zároveň mu poskytli aj ubytovanie.

Štátna bezpečnosť zaviedla na Michala Petráša sledovací zväzok a kontrolovala mu korešpondenciu. Zväzok bol neskôr skartovaný a iba vo zväzku Vojtecha Surového je niekoľko odkazov, ktoré dávajú tušiť kvalitu a formát tejto osobnosti.

Provinciál slovenských jezuitov P. Jozef Šofranko SJ v úvode ku knihe „Horieť a zapaľovať“ píše:

„Páter Michal Petráš prežil desať rokov v komunistickom väzení, no aj tam evanjelizoval. Hmatateľne uskutočňoval lásku, ktorá všetko znáša, všetko pretrpí a vo všetkom vytrvá. Tým dodával mnohým nádej, využijúc na to i svoj spev. Horel láskou k Bohu a blížnym vo väzení, v civilných zamestnaniach a tou láskou zapaľoval iných. Ako svojím obetavým životom jezuitu bol pre mnohých povzbudením vo viere, tak nech je aj čítanie tejto knihy povzbudením v nej.“

Zo svedectva Mariána Lednického:

„Samotné väzenie Miško nikdy nespomínali. Veľmi často cez Vianoce chodievali za mojím otcom. Chodili mu pravidelne vinšovať … a preberali spolu rôzne veci, lebo mali veľa spoločného a ako ľudia si boli veľmi blízki. Spájal ich šport, ale aj väzenie. Miško však spomínali, že nikomu by nepriali komunistické väzenie, ale každému by ho dopriali len preto, lebo svoju vieru si naozaj uvedomil až tam, keď boli na pokraji života. Až tam získali – takú naozajstnú vieru a dôveru v Pána Boha.“

Zo svedectva Zuzany Rapkayovej:

„Oslovil ma celou svojou bytosťou. Považujem za Božie riadenie, že sme sa tam (v Piešťanoch) stretli a pokračovalo to skutočným duchovným vedením. Vedela som, že to je osobnosť. A bolo ich mnoho, o ktorých sa u nás nevie. A je to škoda, pretože celý život za vieru horeli a nemalo by sa to zamlčať. Som rada, že aspoň trochou môžem k tomu prispieť jeho listami, ktoré mi napísal.“

 

Kniha Horieť a zapaľovať. Obetavý život pátra Michala Petráša SJ vychádza v novembri 2023 vo vydavateľstve Dobrá kniha s podporou farnosti Pobedim a  občianskeho združenia Priatelia Aloisiana.

Informoval: Jozef Bartkovjak SJ