Katolícky dvojtýždenník La Civiltà Cattolica vedený jezuitmi, ktorý sa už 170 rokov venuje aktuálnym otázkam života Cirkvi a z pohľadu Svätej stolice komentuje aj kultúrne a politické dianie vo svete, rozšíril svoje vydania aj na čínsky jazyk.
Ide o „gesto priateľstva v duchu Mattea Ricciho“, ktoré „berie ohľad na významnú úlohu, akú má tento jazyk v dnešných dňoch v globálnom kontexte“, vysvetľuje redakcia v tlačovej správe. Taliansky jezuita Matteo Ricci (1552-1610), jeden zo zakladateľov jezuitských misií v Číne, je kandidátom blahorečenia.

Spustenie novej iniciatívy privítal s veľkým potešením aj vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin. Ako uviedol v liste redakcii, žičí tomu, aby iniciatíva slúžila „k napísaniu nových strán ako ovocia priateľského stretnutia s bohatou tradíciou čínskeho národa“.

Kardinál Parolin vyslovuje prianie, aby sa čínska verzia časopisu „mohla stať solídnym nástrojom vzájomného kultúrneho a vedeckého obohatenia medzi všetkými, ktorí hľadajú krásu a pravdu“. Cieľom má byť „spolupráca na budovaní autentickej civilizácie otvoreného dialógu a trvalého pokoja medzi všetkými národmi sveta“.

Medzinárodnému redakčnému tímu jezuitov kardinál Parolin píše: „Tento chvályhodný projekt vhodne korešponduje s vaším osobitným povolaním, ako vám pripomenul pápež František v začiatkoch svojej svätopeterskej služby ako pastier Univerzálnej cirkvi. Autorskému tímu časopisu La Civiltà Cattolica vedeného Spoločnosťou Ježišovou povedal, že ich hlavnou úlohou je budovať mosty a nadväzovať dialóg so všetkými ľuďmi, nie iba s veriacimi, ale aj s tými, ktorí síce nezdieľajú kresťanskú vieru, no živia v sebe osobitný rešpekt k vysokým ľudským hodnotám

Ako upresnil šéfredaktor Antonio Spadaro SJ, nová edícia bude vychádzať v tzv. zjednodušenej čínštine (公教文明, Gōngjiào wénmíng). Internetová stránka čínskej verzie časopisu https://www.gjwm.org je rozčlenená do štyroch sekcií: Správy (新闻), Svet (观世界), Kresťanská reflexia (基督教文化研究) a Kultúra (文化及评论).

-mh, jb-

Zdroj a foto: Rádio Vatikán