Dôstojnosť a poslanie ženy

V apríli nás pápež František v Apoštoláte modlitby pozýva: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta. „Holky těžší to maj“ – to je refrén trampskej piesne, ktorá už dnes menej zaznieva z rádia. Za čo konkrétne sa modlíme

Dôstojnosť a poslanie ženy2024-04-01T21:17:01+02:00

Pamätajme na mučeníkov dneška

Marcové pozvanie Svätého Otca v rámci Apoštolátu modlitby sa zameriava na mučeníkov dneška: „Modlime sa za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanjelium, aby nadchli Cirkev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou.“ Misijná horlivosť sa nezužuje na nejaký mesiac roka. Zvyčajne sa modlíme za misie v októbri, tentoraz tak

Pamätajme na mučeníkov dneška2024-03-01T11:27:25+01:00

Novinky z Apoštolátu modlitby

Novým európskym koordinátorom Apoštolátu modlitby (európskym asistentom medzinárodného riaditeľa Celosvetovej siete modlitby s pápežom) je od konca februára 2024 páter António Sant'Ana SJ, národný riaditeľ Apoštolátu modlitby v Portugalsku (foto). Do funkcie ho vymenoval predseda Jezuitskej konferencie európskych provinciálov páter Dalibor Renić SJ. Európskym koordinátorom bol doteraz belgicko-luxemburský jezuita P.

Novinky z Apoštolátu modlitby2024-02-21T21:47:52+01:00

Stojme pri nevyliečiteľne chorých

„Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.“ Takto vyzýva Svätý Otec František v rámci Apoštolátu modlitby v mesiaci február. Na posväcovanie ľudského utrpenia nás v tomto mesiaci upriamujú aj biskupi Slovenska. Pozývajú nás k modlitbe, „aby sme sa

Stojme pri nevyliečiteľne chorých2024-02-01T21:16:42+01:00

Bez modlitby sme len podnikateľmi

Modlitba je „prvou povinnosťou kresťana“, zdôraznil pápež František pri stretnutí s členmi Apoštolátu modlitby. Poďakoval im za službu, ktorú vykonávajú pre dobro celej Cirkvi podporovaním „mystiky modlitby“. Svätý Otec prijal v piatok 26. januára 2024 na audiencii vo Vatikáne delegáciu Apoštolátu modlitby – Celosvetovej siete modlitby s pápežom. Skupinu s

Bez modlitby sme len podnikateľmi2024-01-27T17:20:23+01:00

Vnímajme dar rozmanitosti v Cirkvi

V januári, keď sa Cirkev tradične modlí za jednotu kresťanov, nás Svätý Otec pozýva: Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi. Cirkev má v sebe pestrosť chariziem, ktorá sa v kontakte s kultúrou prejavuje v jednotlivých spiritualitách, v teologickom

Vnímajme dar rozmanitosti v Cirkvi2024-01-03T17:45:38+01:00

Jubilejný rok Srdca Ježišovho

Za účasti apoštolského nuncia vo Francúzsku Mons. Celestina Miglioreho otvorili 27. decembra 2023 v Paray le Monial na východe Francúzska Jubilejný rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pri 350. výročí zjavení sv. Margite Márii Alacoque. Pútnické, duchovné, kultúrne a teologické podujatia jubilea s mottom „Odpovedať na lásku láskou“ potrvajú do 27. júna

Jubilejný rok Srdca Ježišovho2023-12-29T19:57:06+01:00

Modlime sa za zdravotne postihnutých

Decembrový úmysel Svätého Otca znie: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života. Na človeka s hendikepom sa niekedy okolie pozerá nie ako na aktívneho, ale ako na pasívneho, odkázaného na druhých. Tento mesiac sa modlíme za to, aby to

Modlime sa za zdravotne postihnutých2023-12-01T17:05:23+01:00

Apoštolát modlitby: Novéna za pokoj vo svete

  Deviatnik za pokoj vo svete pred slávnosťou Krista Kráľa Apoštolát modlitby (Celosvetová sieť modlitby s pápežom) pozýva k modlitbovej novéne, deväťdňovej modlitbe za mier vo svete. Toto pozvanie je adresované všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí chcú spojiť svoje srdcia a sily, aby prosili Pána života o milosť pokoja pre

Apoštolát modlitby: Novéna za pokoj vo svete2023-11-19T08:57:41+01:00

Modlime sa za pápeža a jeho poslanie

Celosvetová sieť modlitby s pápežom známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň

Modlime sa za pápeža a jeho poslanie2023-11-01T21:26:24+01:00
Go to Top