Marcové pozvanie Svätého Otca v rámci Apoštolátu modlitby sa zameriava na mučeníkov dneška:

„Modlime sa za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanjelium, aby nadchli Cirkev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou.“

Misijná horlivosť sa nezužuje na nejaký mesiac roka. Zvyčajne sa modlíme za misie v októbri, tentoraz tak robíme aj v marci s dôrazom na mučenícky rozmer misií. Súčasťou misionárskej identity je totiž svedectvo. A svedok, po grécky martys, je iným slovom „mučeník“.

Keď sa v marci modlíme za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanjelium, sme pre nich oporou. Ale aj oni sú oporou pre nás. Chceme sa nadchnúť ich odvahou a misionárskou horlivosťou.

Od roku 1992 sa v termíne 24. marca slávi Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií. Dátum bol zvolený podľa dňa mučeníckej smrti sv. Oscara Romera, arcibiskupa San Salvadoru, zavraždeného v r. 1980 priamo pri oltári. Tentoraz tento deň padne na Nedeľu utrpenia Pána. Pašie nám tak pripomenú aj tých, ktorí  v dnešnej dobe riskujú pre evanjelium: misionárov vyhnaných z Nikaraguy, unesených na Haiti, v Nigérii, Mali alebo Čade, alebo aj sestry Matky Terezy v Gaze, ktoré od trpiacich ľudí neodišli ani počas bombardovaní.

V uplynulom  roku bolo podľa misijnej agentúry Fides zabitých 20 misionárov: jeden biskup, osem kňazov, sedem laikov – mužov i žien, dve rehoľné osoby, jeden seminarista a jeden novic. Ich svedectvo sa radí k 544 iným, ktorí od roku 2000 prišli o život násilným spôsobom pri vykonávaní pastoračnej služby alebo pri ohlasovaní viery.

Súčasťou prípravy na Jubilejný rok 2025 je vytvorenie martyrológia našich čias. Premietanie tvárí s menami a dátumami „narodenia pre nebo“ by bol dlhý film. Taliansky kňaz Andrea Santoro, zabitý 4. februára 2006 v tureckom Trabzone. Holandský jezuita Frans van der Lugt zabitý 7. apríla 2014 v sýrskom Homse. Štyri misionárky lásky, sestry Anselm, Marguerite, Reginette a Judith, zabité 4. marca 2016 v Jemene. Francúzsky kňaz Jacques Hamel, zabitý 26. júla 2016 pri oltári vo svojej vlasti.

Lekárka Veronika Terézia Rácková z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého vydala svoje svedectvo v Južnom Sudáne a zomrela v dôsledku násilia 20. mája 2016. Jej fonendoskop a bibliu možno vidieť na jednom z oltárov Baziliky sv. Bartolomeja v Ríme, ktorá je na podnet sv. Jána Pavla II. ekumenickým miestom pamiatky kresťanských mučeníkov dneška. Keď pápež František slávil v tejto bazilike v apríli 2017 svätú omšu, položil si otázku prečo dochádza k násilným činom voči kresťanom:

„Ak sa pozrieme bližšie, príčinou každého prenasledovania je nenávisť: nenávisť kniežaťa tohto sveta voči tým, ktorí boli zachránení a vykúpení Ježišom skrze jeho smrť a vzkriesenie. … A pôvod nenávisti je tento: pretože sme spasení Ježišom a knieža tohto sveta to nechce, nenávidí nás a vyvoláva prenasledovanie, ktoré od čias Ježiša a rodiacej sa Cirkvi trvá dodnes. Koľko kresťanských spoločenstiev je dnes vystavených prenasledovaniu! Prečo? Kvôli nenávisti ducha sveta.“

Skrytí mučeníci

V bazilike na Tiberskom ostrove pápež vyzdvihol aj skryté mučeníctvo: „Existuje aj mnoho skrytých mučeníkov, mužov a žien verných nežnej sile lásky, hlasu Ducha Svätého, ktorí sa vo svojom každodennom živote snažia pomáhať svojim bratom a sestrám a bezvýhradne milovať Boha.“

V tejto súvislosti nezabudnime na misijnú dobrovoľníčku Danicu Olexovú, ktorá službou lásky svedčila o evanjeliu v Keni a Tanzánii (10. marca je 5. výročie jej tragickej smrti), na lekára a zakladateľa zdravotných stredísk v Afrike, Ázii a Amerike prof. Vladimíra Krčméryho, ani na ďalších svedkov evanjelia.

Pápež František vyzýva k odvahe „zašpiniť si ruky“ pre blížneho v núdzi. V marcovom úmysle nám ukazuje misionárov ako tých, čo odvážne žijú z Ježišových slov: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13) a „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,10) a „ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15,20).

Pamätajme aj na úmysel našich slovenských biskupov na mesiac marec:

Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.“

 

 

Celosvetová sieť modlitby s pápežom známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanjelium, aby nadchli Cirkev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou.

Úmysel našich biskupov: Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Text a foto: P. Jozef Bartkovjak SJ, koordinátor Apoštolátu modlitby na Slovensku