Dňa 3. júna 2019 prvý krát navštívi Bratislavu 60-členný mužský zbor z významnej katolíckej univerzity NOTRE DAME (Indiana – USA). V ten deň zbor Notre Dame Glee Club uvedie koncert o 19:00 hod. v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a potom bude spievať na sv. omši pre mladých („osmička“) o 20:00 hod. v tom istom kostole. Zbor sprevádza kňaz a významný profesor liturgiky Michael Driscoll, ktorý sa pri tejto sv. omši prihovorí počas homílie na tému „Svedectvo“. (Príhovor bude tlmočený do slovenčiny).

Katolícka univerzita NOTRE DAME udelila v roku 1986 čestný doktorát (Legum doctor) kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi.

Viac o zbore NOTRE DAME si môžete pozrieť na FB a YouTube
ako aj na stránke zboru NOTRE DAME