Srdečne Vás pozývame na týždeň CPŽ, v dňoch 23-28. júla 2019, na jezuitskú chatu v Trlenskej doline.

Týždeň „Cesta, Pravda a Život (18-30 r.)“ je stretnutím mladých mužov, ktorí sa rozhodujú v akom stave nasledovať Krista.
Kedy? – 23.-28. júl 2019
Kde? – Trlenská chata, neďaleko Ružomberka

Môžete sa prihlásiť do 30. júna u Petra Sabola SJ (pesabol@yahoo.com)