Drahí priatelia, pozývame vás na svetové stretnutie MAGIS 2023 a Svetové dni mládeže v Portugalsku!

MAGIS je svetové stretnutie organizované Spoločnosťou Ježišovou, na ktorom sa stretávajú mladí ľudia (18-35 rokov) z ignaciánskej rodiny z celého sveta. Toto veľké stretnutie sa koná vždy pred Svetovými dňami mládeže. Medzinárodné stretnutie MAGIS je plné zážitkov, ktoré pomáhajú k prehĺbeniu viery a služby v priestore zdieľania a modlitby.

REGISTRÁCIA JE SPUSTENÁ

INFORMÁCIE O PROGRAME MAGIS

Veríme, že viacerí z vás sa budete môcť zúčastniť tohto podujatia a tak vytvoríme jedno spoločenstvo.

Prípravný tím na MAGIS 2023