Ako býva zvykom pred každými svetovými dňami mládeže (SDM) sa uskutočňuje i program pre jezuitskú mládež, tentokrát s názvom Magis Centroamérica 2019. Približne 3000 mladých z celého sveta prišlo do Panamy 10. – 11. januára 2019, aby sa zapojili do rôznych programov (experimentov), ktoré im pripravili jezuiti z rôznych krajín Strednej Ameriky.

MAG+S je medzinárodný program pre mladých vo veku 18 – 30 rokov, ktorý im dáva možnosť zažiť jedinečnú skúsenosť na troch úrovniach: osobný rast, vzťah k Bohu a druhým a medzikultúrny dialóg. Program MAG+S vychádza z ignaciánskej spirituality a jeho najkľúčovejšou časťou sú tzv. ignaciánske experimenty. V rámci nich sú účastníci rozdelení do cca 20-členných medzinárodných skupín, v ktorých počas týždňa prostredníctvom určitej spoločnej činnosti „hľadajú a nachádzajú Boha vo všetkých veciach“ a svoju skúsenosť zdieľajú s ostatnými účastníkmi. Experimenty sú rozdelené do niekoľkých základných kategórií: putovanie, umenie, spiritualita, sociálna služba, ekológia a kultúra.
Viac o tomto programe môžete nájsť tu

Nakoniec by sa všetci mladí z rôznych experimentov mali stretnúť 22. januára 2019, kde sa vzájomne podelia o skúseností z ich experimentov a následne sa zapoja do hlavného programu SDM 2019 v Paname.

Na jednom z takýchto experimentov Magis je prítomný i páter Martin Halčák SJ, ktorý nám sprostredkoval fotky a informácie priamo z Panamy.