Čo prináša májové vydanie časopisu Posol?

Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Naša Matka. Pápež pripomína, že pod krížom Ježiš nedal Panne Márii nijaké funkcie, ale odovzdal nám ju ako Matku. „V materstve Panny Márie vidíme materstvo Cirkvi, ktorá prijíma všetkých: dobrých aj zlých,“ dáva pápež František podnet na zamyslenie.

S Pannou Máriou v tomto čase – v úvodníku s týmto názvom sa kňaz Andrej M. Čaja, člen rehoľného spoločenstva Dielo Ježiša Veľkňaza, venuje niektorým mariánskym zjaveniam a ich posolstvám pre súčasný svet. Zároveň pripomína osvedčené prostriedky duchovnej záchrany ľudstva: pokánie, zmierne sväté prijímanie, modlitbu ruženca i ďalšie modlitby.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti svätého Bernardína Sienského (1380 – 1444). Uvádza spôsoby, akými tento svätec šíril úctu k Ježišovmu menu. Píše o tom, ako sa ocitol pred cirkevným súdom, aký mal vzťah k blížnym, ako viedol františkánsku rehoľu, ako odmietol biskupskú hodnosť. Spomína tiež početné zázraky po jeho smrti.

Redakcia prináša aj príhovor pápeža Františka pred mimoriadnym požehnaním Urbi et orbi v čase pandémie koronavírusu. Svätý Otec v ňom prízvukoval, že v tomto náročnom období sú víťaznými zbraňami modlitba a tichá služba. Litánie, ktoré odzneli vo Vatikáne počas modlitby za svet trpiaci pandémiou, nájdu čitatelia tiež v tomto čísle Posla.

V rubrike Apoštolát modlitby autorka Andrea Eliášová prináša zaujímavé svedectvo o profesorovi Pavlovi Tománkovi, rodákovi zo Záhoria, ktorý okrem svojho povolania vysokoškolského učiteľa, katechétu a publicistu slúži vo Viedni ako diakon. Je vôbec prvým Slovákom, ktorý takto slúži v Rakúsku. Májový úmysel Celosvetovej modlitbovej siete pápeža (Apoštolátu modlitby) pozýva veriacich práve k modlitbe za diakonov.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka objasňuje význam daru Eucharistie ako syntézy novej zmluvy, pripomína aj to, že nie je pokrmom dokonalých, ale „liekom proti nedokonalostiam.“

Odpoveď snúbencovi. Pod týmto názvom nájde čitateľ svedectvo o manželskej láske. Ide o list, ktorý napísala pani Terézia svojmu snúbencovi ešte pred svadbou. Delí sa v ňom so svojou predstavou harmonického manželstva a šťastnej rodiny. Otec dal tento list prečítať dcére – jednej zo šiestich detí – rok po smrti manželky Terézie. Jej slová odrážajú hlbokú vieru v Boha i dôveru v pomoc Panny Márie. Nech sú inšpiráciou i pre dnešných mladých ľudí, ktorí si zvolili život v manželstve.

V mesiaci máji, keď všetky matky slávia svoj sviatok (tohto roku 10. mája), mladá autorka Stanislava Dubcová sa venuje téme vďačnosti voči matkám. Svojmu príspevku dala názov Vznešená bytosť nášho sveta.

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín pokračuje v cykle článkov na tému Biskup Ján Vojtaššák. Tentoraz približuje početné miesta, kde uzreli svetlo sveta pomníky, sochy či pamätné tabule vytvorené z úcty k tejto osobnosti. Ďalej uvádza pozoruhodné publikácie, filmy a vedecké konferencie o biskupovi Vojtaššákovi. Približuje významný posun v procese blahorečenia. Čitatelia Posla môžu prosiť za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka aj modlitbou uverejnenou v závere článku.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti hodnotnú knihu z pera poľskej autorky – ilustrovaný Atlas biblických rastlín s podtitulom Pôvod, miesto v Biblii a symbolika. Vybratá ukážka podrobne opisuje rastlinu, ktorú Ježiš spomína vo svojom podobenstve o horčičnom zrnku (Mk 4,30-32).

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom závažnú tému: Prečo je dôležité mať rád aj nepriateľov – s dôležitým mravným posolstvom. Nechýbajú ako zvyčajne ani motivačné otázky pre najmenších.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad o pozoruhodnom archeologickom objave v Etiópii – o kresťanskej bazilike spred 1700 rokov. Vedeli ste, že najstaršie zobrazenia biblických výjavov sa nachádzajú v Priscilliných katakombách v Ríme? Viete, kde sa nachádza najväčší barokový obraz na Slovensku, nazvaný Kráľovná anjelov? A kedy bol cez Vatikánsky rozhlas odvysielaný prvý prenos modlitby Anjel Pána s pápežom? O tom aj o ďalších zaujímavostiach zo života Cirkvi sa dočítate v spomínanej rubrike.

O najväčšom dare od najbližších, ktorý poteší srdce matkino i babičkino, píše mama a babička Emília v článku nazvanom Ako sa máš, mama?

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.