Darčekové knihy výberu biblických citátov s fotografiami

Téma viery, nádeje a lásky je v popredí kresťanského uvažovania. Na týchto pojmoch, ktoré sa premietajú do životných postojov, sa zakladá náboženský a morálny život kresťana a vlastne každého človeka zameraného na Boha. V teológii sa nazývajú božskými čnosťami, pričom sa však neustále pripomína, že v nich nejde o ľudské výkony smerom k Bohu, ale o Božie dary ľuďom.
Výber výrokov o viere, nádeji a láske z Jeruzelamskej Biblie (nového katolíckeho prekladu Svätého písma) je ilustrovaný fotografiami troch jezuitských fotografov – Ľuboša Rojku, Štefana Halienku a Ondreja Gabriša. Texty vybrala Gabriela Spustová.

Biblické výroky o viere (viac info TU)
Biblické výroky o nádeji (viac info TU)
Biblické výroky o láske (viac info TU)

 

Krapka Emil SJ
Súborné dielo 7. zväzok
Zasvätenie do filozofie, Rok obnovy vo viere, Štúdie a články

Obsah
Zasvätenie do filozofie
Úvodné slovo na spôsob meditácie
Úvod do filozofie
Filozofia ako láska k múdrosti
Ľudská túžba po múdrosti
Sofia – múdrosť v gréckom chápaní
Múdrosť v biblickom chápaní
Životná múdrosť v dedičstve národných kultúr
Filozofia srdca, filozof ako milovník Boha
Pôvod a povaha filozofie
Pôvod filozofie

Viac o tejto publikácii si môžete pozrieť na stránkach Dobrej knihy.

 

Šuppa Jozef SJ
Modlitba krížovej cesty

Obsah
Predhovor
Krížová cesta kristovho srdca
Krížová cesta – sedembolestná
Krížová cesta zasvätených
Krátka krížová cesta
Krátka krížová cesta dôvery
Piesne ku krížovej ceste
Záver

Viac o tejto publikácii si môžete pozrieť na stránkach Dobrej knihy.