Zhromaždení jezuiti na Kongregácii prokurátorov v Loyole práve ukončili (v nedeľu 14. mája) osemdňové duchovné cvičenia.

„Modliť sa s jezuitmi a pomáhať jezuitom modliť sa je vždy jedinečná skúsenosť a veľká výsada,“ povedal páter generál Arturo Sosa. „Vidieť ľudí, ako vážne berú duchovné cvičenia, bolo hlbokou útechou. Jezuiti vedia, kým sú, keď hľadia na Ježiša; on je základom našej jezuitskej identity. Keď sa spoločne modlíme, nachádzame seba… nachádzame jeden druhého… a nachádzame novú hĺbku a tvorivosť v našom poslaní.“

Duchovné cvičenia boli zamerané na jednotlivé témy De Statu Societatis (O stave Spoločnosti Ježišovej), ktoré boli predstavené na plenárnom zasadnutí 6. mája. Každý deň sa prítomní jezuiti modlili a uvažovali o vybranej téme a potom sa v malých skupinkách podelili o plody svojej modlitby v duchovných rozhovoroch.

Na začiatku kánonickej časti Kongregácie sa uskutoční ďalšia diskusia o kľúčových témach, ktoré vybral páter generál. O niekoľko týždňov páter Sosa zverejní definitívnu verziu svojho textu založenú na tomto intenzívnom procese spoločného rozlišovania. De Statu Societatis, revidovaný po Kongregácii prokurátorov, bude zdieľaný s celou Spoločnosťou ako obnovená výzva pokračovať na ceste obrátenia.

„Musíme sa znova a znova pýtať, kam nás Duch vedie a čo od nás žiada Najsvätejšia Trojica. Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť len prostredníctvom spoločnej modlitby a hlbokého zdieľania, neraz aj pod krížom,“ povedal páter Sosa. „Skúsenosť prvých otcov zo spoločného rozlišovania z Benátok bola kľúčovým momentom a je rovnako aj pre nás. Spoločné rozlišovanie treba brať vážne. Môže nás premeniť.“

Srdečne vás pozývame pripojiť sa k rannej modlitbe Kongregácie, ktorá bude vysielaná naživo každý deň o 9.30 hod. od 16. do 21. mája. Videozáznam modlitby bude následne k dispozícii na stránke KP71, kde si bude možné pozrieť aj rôzne fotografie z prebiehajúcej Kongregácie.

jesuits.global