Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. február) sa generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa prihovára krátkou video správu. Pozrite si tieto zábery, ktoré upozorňujú na nespravodlivosť v našom svete. Tieto nespravodlivé situácie vyvolávajú rôzne druhy utrpenia: násilie, útoky na demokraciu, vyľudňovanie, podvýživu.

Spoločnosť Ježišova, inšpirovaná evanjeliom a zjednotená prostredníctvom Ježiša Krista s tými, ktorí trpia nespravodlivosťou, sa angažuje za sociálnu spravodlivosť každý deň a v každej časti sveta.

jesuits.global
Foto: pixabay