V našom Centre pomoci pre rodinu v Trnave sa venujeme aj pastorácii rozvedených, či manželom žijúcim v manželskom odlúčení. Po 10 rokoch úsilia P. Mateja Kasana SJ vzniklo z toho spoločenstvo Nová nádej, kde sa jednotlivci pravidelne stretajú na modlitbách, katechézach, delia sa o osobné skúsenosti a navzájom sa povzbudzujú. Tento rok toto spoločenstvo organizovalo v spolupráci s Bratmi Pavlínmi v Šaštíne celoslovenskú Púť za svetlom radosti, ktorá bola určená práve pre rozvedených a manželov žijúcich v manželskej odluke.

Púť sa konala 19.10.2019. Program začal modlitbou sv. ruženca v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Po nej nasledovala sv. omša so zasvätením sa Panne Márii, ktorú celebroval Matej Kasan SJ. Kazateľom bol Matej Trizuliak SM. Po sv. omši boli dva bloky prednášok v pastoračných priestoroch kláštora. Prednášali Waltraut Sennewald z Nemecka a Sieglinde Rosenmayer z Rakúska, ktoré sú zasvätené v spoločenstve Familly Solitude Myriam (FSM). Medzi blokmi prednášok sa účastníkom prihovoril aj o. biskup Jozef Haľko. Púť sa zavŕšila hodinovou adoráciou o 18:00.

FSM vzniklo v Kanade, je to kresťanské spoločenstvo pod záštitou Rímskokatolíckej cirkvi v spolupráci s miestnym biskupom. V tomto spoločenstve sú rozvedení, ktorí prešli od smútku k radosti. Slúžia rodinám v kríze, kňazom ktorí prichádzajú čerpať posilu v celibáte a sprevádzajú rozvedených. Títo bratia a sestry žijú vernosť a čistotu manželstva aj napriek rozvodu.