Už 18 rokov pro-life platforma Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti v kostoloch. Aj naďalej vás pozývame 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov a k modlitbe. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je predaj samotných sviečok komplikovaný. Avšak je tu možnosť ako môžeme rozsvietiť Slovensko. Na internetovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk môžeme zapáliť virtuálnu sviečku na akomkoľvek mieste na Slovensku. Podporíme tak činnosť a projekty Fóra života. Podporiť život môžeme aj darcovskou SMS-kou s textom DMS(medzera)SVIECKA na číslo 877.

Ďakujeme.

Viac informácií o tejto kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk