Tieto dni si pripomíname dva roky od začiatku vojny na Ukrajine. Pri tejto príležitosti vám prinášame správu od P. Alberta Aresa SJ, regionálneho riaditeľa JRS v Európe (Jezuitská služba utečencom).

„Píšeme vám pri príležitosti druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za podporu a angažovanosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do pomoci počas týchto mesiacov. Zvlášť blízki sú nám jezuitskí spolupracovníci a kolegovia z JRS na Ukrajine, ktorí naďalej trpia v dôsledku krutého konfliktu, a všetci tí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy.

Od začiatku vojny na Ukrajine jezuitské organizácie poskytli pomoc 100 765 ľuďom utekajúcim pred násilím. Spoločnosť Ježišova prostredníctvom organizácií JRS Europe a Xavier Network v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a miestnymi partnermi neustále poskytuje núdzovú pomoc, prístrešie, psychosociálnu podporu, vzdelávanie a integráciu týmto ľuďom.

Od prvého dňa pomáhame utečencom utekajúcich pred vojnou koordinovanou pomocou na Ukrajine, v susedných krajinách a v celej Európe. Hoci sa už neobjavuje na titulných stranách novín, táto kríza sa stále vyvíja a my sme odhodlaní poskytovať dlhodobú pomoc. Naše srdcia sú naplnené nádejou z mnohých svedectiev utečencov aj tých, ktorí ich prijímajú a poskytujú im pomoc. Naďalej nám ukazujú, že v kontexte plnom bolesti, stresu a smútku je nádej stále živá. Sme nesmierne vďační za neustálu solidaritu mnohých štedrých ľudí, nadácií a organizácií, ktorí dôverujú práci Spoločnosti Ježišovej.

Keďže mimoriadna situácia pokračuje, potreby utečencov sa vyvíjajú preto sa pomoc prispôsobuje týmto potrebám. Kým v prvom roku bola viac ako polovica aktivít zameraná na krátkodobú a okamžitú pomoc, v roku 2023 sa tento podiel znížil na 17 %. Medzitým sa strednodobé aktivity v roku 2023, ako napríklad bývanie a vzdelávanie, viac ako zdvojnásobili z 20 % na 52 %. Najväčší nárast však zaznamenalo dlhodobé sprevádzanie, ktoré sa viac ako strojnásobilo z menej než 10 % v roku 2022 na 31 % v roku 2023.

Projekt JRS „One Proposal“, ktorý bol spustený v júli 2022 po hĺbkovom preskúmaní potrieb, zahŕňa širokú škálu služieb, ktoré mali byť poskytnuté pôvodne plánovaným 73 168 osobám v priebehu 3 rokov. Odvtedy bol priebežne revidovaný a rozširovaný na základe každoročných hodnotení. Je zameraný na potreby násilne vysídlených Ukrajincov v celej Európe, od okamžitej humanitárnej pomoci a pomoci v krízových situáciách na Ukrajine a v jej susedných krajinách až po dlhodobé programy na podporu a integráciu utečencov. Bude teda slúžiť vnútorne vysídleným osobám, utečencom ukrajinskej národnosti a utečencom iných národností, ktorí boli vysídlení v dôsledku vojny na Ukrajine.

Správa ako aj desiatky príbehov ľudí, ktorým pomáhame prostredníctvom projektu One Proposal, sú k dispozícii na stránke jrseurope.org.

Zostávame jednotní v spolupráci pri poskytovaní pomoci na Ukrajine, ako aj na ďalších spoločných projektoch, v rámci ktorých sprevádzame, slúžime a podporujeme mnohých utečencov a násilne vysídlených ľudí v celej Európe.

P. Alberto Ares SJ, regionálneho riaditeľa JRS v Európe

Foto: Sergi Camera