Srdečne Vás pozývame na adventné pondelkové sv. omše pre mladých („osmička“) u jezuitov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.
Tak ako každý rok, tak aj tento, budú v jezuitskom kostole adventné sv. omše pre mladých – osmičky s tematickými kázňami. Tento rok budeme mať troch hostí: Zdeněk Drštka (CZ), Ján Holos, predseda Komisie pre mládež Bratislavskej diecézy a Jakub Garčár SJ.
Každý pondelok nám pozvaný hosť vyhlási kázeň so zaujímavou témou, ktorú si je možné pozrieť na plagáte.

Pozývame Vás aj takýmto spôsobom duchovne sa naladiť na príchod očakávaného Spasiteľa.
aa

Audio nahrávka z kázne:

2. adventná osmička (9.12.2019), ktorú mal vdp. Ján Holos (predseda Komisie pre mládež Bratislavskej diecézy) na tému Milostiplná


1. adventná osmička (2.12.2019), ktorú mal Zdeněk Drštka na tému Ženy v Ježišovom rodokmeni

Na fotke z ľava: Zdeněk Drštka, Zuzana Országhová, Vlastimil Dufka SJ

Na fotke z ľava: Zdeněk Drštka, Zuzana Országhová, Vlastimil Dufka SJ