Do obce Velehrad,  na južnej Morave, ktoré je miestom s bohatou cyrilo-metodskou tradíciou smerujú stáročia kroky mnohých pútnikov z Čiech, Moravy, ale aj zo Slovenka, aby sa tu duchovne obnovili a načerpali. Velehrad je aj miesto, ktorá spája ľudí. V dňoch od 3. do 5. februára sa Velehrad stal miestom stretnutia 73 jezuitov z Českej a Slovenskej provincie.

Toto stretnutie bolo prvé oficiálne pre jezuitov z oboch provincií keďže sa začal procese ich vzájomného spájania. Cieľom stretnutia bolo lepšie sa poznať, ale taktiež prehĺbiť vlastnú identitu nás jezuitov, odkrývať spoločné korene a posilniť vzájomnú jednotu. Dialo sa to cez modlitbu, spoločné zdieľania a bratské rozhovory. Zúčastnení jezuiti mali príležitosť bližšie sa poznávať, a spoločne prosili o to aby Pán Boh požehnával tento proces a dával poznávať kam nás on sám pozýva, aby sme boli v tomto svete soľou zeme a svetlom sveta, keďže toto bol biblický text z Matúšovho evanjelia, ktorý nás počas stretnutia sprevádzal.

Program moderovali jezuiti z Bruselu P. Franck Janin, prezident jezuitskej konferencie európskych provinciálov, a jeho sekretár José de Pablo.

Okrem tohto stretnutia už niekoľko rokov v Ružomberku funguje spoločný noviciát pre obe provincie, taktiež mladí jezuiti vo formácii sa každoročne stretávajú na spoločných formačných stretnutiach, traja slovenskí jezuiti pôsobia v českej provincii a jeden český spolubrat na Slovensku. Taktiež sme jezuiti a provincie, ktoré historicky a aj jazykovo máme k sebe veľmi blízko. Keď sa pozrieme do histórie 25. decembra 1928 vznikla Československá provincia, ktorej súčasťou bola závislá slovenská viceprovincia. Nezávislá slovenská viceprovincia vznikla 5. januára 1939. Trvalo to až do roku 1983 keď 34. Generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej vydala dekrét ktorým sa všetky viceprovincie stali provinciami.

V posledných rokoch ako dobre vieme klesá počet povolaní a tomuto fenoménu sa nevyhli ani naše provincie. Toto začaté zjednocovanie by nám malo pomôcť zjednotiť sily a schopnosti, aby sme spoločne lepšie žili naše poslanie medzi ľuďmi, ku ktorým sme posielaní v Čechách a na Slovensku.

Celé stretnutie vyvrcholilo ďakovnou svätou omšou v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a Svätých Cyrila a Metoda, ktorú celebroval český provinciál Petr Přádka SJ a pri ktorej všetci školastici obnovili svoje sľuby.

Začatý proces bude pokračovať prácou Komisie pre spájanie oboch provincií.

Informoval: Peter Buša SJ, Jaroslav Šofranko SJ

Foto: Martin Halčák SJ, Jozef Bartkovjak SJ