Pred pár dňami bolo zverejnené video, ktoré vzniklo z príležitosti Ignaciánskeho Jubilejného roku. Na videu spolupracovalo asi 26 jezuitov z celého sveta, medzi nimi aj slovenský jezuita P. Vlastimil Dufka SJ. Ide o spev modlitby Suscipe (Vezmi Pane), modlitby sv. Ignáca naspievanej v španielčine a v angličtine.

Sviatok všetkých svätých a blahoslavených zo Spoločnosti Ježišovej (5. november) je pekná príležitosť pre vypočutie si tejto piesne.

Slovenský preklad modlitby Suscipe

Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko čo mám a čo vlastním, ty si mi to dal. Tebe, Pane, to vraciam; všetko to je tvoje, na­kladaj s tým celkom podľa svojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí. (DC 234)