V jeden krásny predvianočný piatok sa začala naša takmer dvojtýždňová služba v jezuitskom Senioráte v Ivanke pri Dunaji. Tento dom je určený pre jezuitských pátrov, ktorí sú už na dôchodku, ale zároveň aj pre tých jezuitov, ktorí potrebujú permanentnú zdravotnú starostlivosť. O týchto pátrov sa vzorne starajú sestry františkánky (Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského).

Keďže pandémia sa nevyhla ani tomuto zariadeniu páter provinciál, Jozef Šofranko SJ, pozval skúsených a zároveň ochotných spolubratov, aby pomohli s touto neľahkou situáciou svojím starším spolubratom. Preto sme vytvorili 18. decembra 2020 našu mimoriadnu komunitu (Tím Anticovid), ktorej členmi sa stali páter Martin Halčák SJ a školastici Jaroslav Šofranko SJ a Matej Sandtner SJ.

Páter provinciál nás na začiatku našej služby povzbudil a zároveň vyzval, aby sme tieto Vianoce ako niečo výnimočné, podobne ako ich prežívala aj Svätá Rodina pri príchode a narodení Spasiteľa na tento svet. Zároveň však dodal, že Pán sa nenechá predbehnúť vo svojej veľkodušnosti tým, že bude stáť celý čas pri nás a bude nám pomáhať svojou milosťou, aby sme v tejto službe vytrvali a nadobudli cenné skúsenosti.

Do seniorátu sme prichádzali s informáciou, že nakazených je 7 ľudí. Po pár dňoch, keď sme prešli PCR testami sme zistili, že počet infikovaných je až 11 z celkového počtu 16 obyvateľov seniorátu. To nás prinútilo začať rýchlo a zodpovedne premýšľať a konať. Potrebné bolo niektorých presťahovať a oddeliť chorých od zdravých, aby sa nenakazilo ešte viac ľudí. Tento „exodus“ sa podaril vďaka ochote a otvorenosti našich spolubratov a sestier. Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa náš seniorát na 10 dní stal karanténnym centrom. Všetky kroky sme tiež konzultovali s pani doktorkou Marianou Mrázovou z Ústredného krízového štábu SR.

Našou každodennou prácou bolo rozdávanie stravy, merania telesnej teploty, kyslíka v krvi i tepu srdca, dezinfekcia priestorov a inných nevyhnutných činností, komunikácie s vonkajším svetom (nákup potravín, liekov, zdravotníckeho materiálu a iné). Denne sme tiež slúžili svätú omšu a prosili sme Ducha Svätého, aby nás viedol svojou múdrosťou. Členov seniorátu sme povzbudzovali k vytrvalosti a trpezlivosti vo všetkých úskaliach, s ktorými sa stretávali.

S poslednými hodinami starého roka sme skončili tiež karanténne obmedzenia nášho seniorátu. Dávalo nám to nádej, že nový rok 2021 začneme slobodnejšie, aj keď stále s dodržiavaním všeobecných preventívnych opatrení (rúško-odstup-ruky).

Počas našej služby nás podporovali aj členovia z Dobrovoľnej civilnej ochrany v zastúpení predsedu Stanislava Peška, riaditeľa pre Bratislavu Patrika Juska a člena Miroslava Pereszlényho. Pomohli nám vytvoriť stratégiu postupovania a niekoľkokrát nám kompletne vydezinfikovali všetky priestory. Sme veľmi vďační Pánovi za všetkých týchto ľudí, ktorí bez nároku na odplatu nám svojimi radami a skúsenosťami prichádzali na pomoc, dalo by sa povedať rovno z neba.

Výnimočnosťou týchto sviatočných dní bol aj záujem blízkej bratislavskej komunity, ktorá sa postarala svojím kulinárskym umením, v zastúpení šéfkuchárov Janka a Dušana, o štedrovečernú a silvestrovskú večeru.

Prvé dni nového roku naznačujú, že naša vynaložená námaha priniesla svoje ovocie. Zdravotný stav všetkých členov seniorátu sa pomaly zlepšuje, čo im umožňuje návrat do normálneho života.

Úprimne ďakujeme našim drahým spolubratom aj sestrám františkánkam za ich spoluprácu, ale aj disponibilitu, poslušnosť a otvorenosť. Spoločne tak prispeli svojim dielom k zvládnutiu veľmi vážnej situácie spojenej s prepuknutím ochorenia Covid-19 v tejto komunite.

Chceli by sme tiež poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri riešení tejto situácii. Najmä pani doktorke Mariane Mrázovej, Dobrovoľnej civilnej ochrane a všetkým Vám, za obety a modlitby, pomocou ktorých nám Pán celý čas dokazoval, že nám bol blízko a dával nám to, čo bolo k našej službe potrebné.

Veľká vďaka patrí aj pátrovi provinciálovi, ktorý nás neustále podporoval a povzbudzoval v tejto mimoriadnej službe.

Ďakujeme Vám!

A.M.D.G.

Pripravil: Jaroslav Šofranko SJ
Foto: Tím Anticovid