Tohotoročné osemdňové duchovné cvičenia pre jezuitov sa konali v dňoch 7.9. – 15.9.2020 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove a viedol ich jezuitský páter, Peter Dufka SJ, pôsobiaci ako profesor spirituálnej teológie na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

Duchovné cvičenia sledovali klasickú štruktúru duchovných cvičení podľa sv. Ignáca s osobitným dôrazom na rehoľný život. Jednotlivé meditácie akcentovali rôzne aspekty duchovného života ako je askéza, rozlišovanie duchov a duchovný boj.

Témy vychádzajúce z bohatej histórie spirituality, osobitne z apoftegiem a z výrokov púštnych otcov. Nechýbali elementy z dedičstva kresťanského východu, ktoré však harmonicky zapadali do spirituality sv. Ignáca.

Za duchovné obohatenie z týchto cvičení patrí veľká vďaka exercitátorovi, pátrovi Petrovi Dufkovi SJ, ktorý prítomných jezuitov vovádzal do každodennej modlitby svojimi príhovormi a duchovným sprevádzaním.

Ak by ste mali záujem aj Vy zažiť skúsenosť stretnutia s Bohom pri modlitbe, k dispozícii sú naše Exercičné domy v Prešove a Piešťanoch, ktoré ponúkajú duchovné cvičenia s rôznymi témami. TU nájdete všetky potrebné informácie.

Audio náhravka z Príhovoru k meditácii na tému Zmŕtvychvstalý Kristus a Mária Magdaléna