Čo prináša  februárové vydanie časopisu Posol?

Boj medzi dobrom a zlom sa týka všetkých, je to vždy boj medzi milosťou a hriechom, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Svätý Otec nám radí, aby sme si vždy našli čas na večerné spytovanie svedomia a odpovedali si na otázku: Čo dôležité sa dnes odohralo v mojom vnútri? 

Nech ťa žehná Pán… V článku s týmto názvom sa Irena Kostolanská zamýšľa nad tým, či zo slov a skutkov kresťanov dnes vidieť, že patria Bohu. Cez osobný príbeh maratónca, otca štyroch detí a psychológa Mariána Zimmermanna približuje, ako tento muž obdivuhodne nosí Ježišovo meno nielen na tričku, ale najmä hlboko v srdci. Autorka si kladie otázku, čo robiť, aby okolo nás i v nás bolo viac pokoja, lásky, radosti, milosrdenstva. Pripomína silu požehnávania v živote a nabáda, aby sme zvolávali Božie požehnanie na ľudí, s ktorými sa denne stretávame.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti  svätého Alfonza de Liguori, učiteľa modlitby, o ktorom je známe, že úspešnú právnickú kariéru „vymenil“ za nasledovanie Krista – pre záchranu duší. V článku sa čitateľ dozvie, že keď už zo zdravotných dôvodov nevládal navštevovať chorých, Pán ho povolal k inej forme apoštolátu: nadobudnuté skúsenosti a múdrosť zužitkoval vo svojich spisoch. Medzi najhodnotnejšie patria texty o Panne Márii a o morálke. Autorka článku pripája modlitbu svätého Alfonza k Spasiteľovej Matke.

Bystrík Mistrík ponúka čitateľom na povzbudenie báseň, inšpirovanú slovami Svätého písma. Rozvíja v nej vyznanie apoštola Petra Pánu Ježišovi: Pane, ty vieš všetko…

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje téme záchrany ľudí z otroctva vzhľadom na aktuálny modlitbový úmysel pápeža Františka. Pripomína cennú službu, akú v Cirkvi robí Kresťanská medzinárodná solidarita v oblasti pomoci zotročeným, zneužívaným a uneseným ľuďom.

Keď sa bolesť stretne s bolesťou – takto nazval svoj príspevok Ján Černý. Opisuje vlastnú skúsenosť zo stretnutí s ľuďmi, ktorí statočne prekonali a ďalej prekonávajú veľmi ťažké situácie a choroby. Zo svojich krížov dokážu vydolovať „perly“ a cez osobné svedectvo obohacovať nimi druhých. S dôverou v Božiu posilu a s úsmevom na tvári.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka píše o téme Zmluva a úloha kresťanov podľa Apokalypsy. Objasňuje, ako Boh z kresťanov urobil „kňazov“ a „víťazov“ a vysvetľuje tiež  spravodlivé skutky svätých.

V rubrike V radosti i bolesti prináša Andrea Eliášová reportáž pod názvom Domov svätého Jána z Boha – „opravovňa duší“. Pozýva čitateľov na návštevu zariadenia, ktoré na okraji Bratislavy slúži ľuďom v krajnej núdzi. Spravuje ho rehoľa milosrdných bratov. Autorka približuje aj to, čím žijú a čo nosia v duši pracovníci, ktorí obetavo slúžia v tomto zariadení. 

Ako pomôcť starším ľuďom? Zuzana Černá píše o svojej skúsenosti z návštevy domova seniorov. Počas dobrovoľníckej služby spoznala osudy viacerých starých ľudí, ktorí bez modlitby a duchovného života trpeli: nielen samotou, ale najmä strachom, úzkosťami. Spomína na svojho dedka, ktorý dni staroby prežíval v ustavičnej modlitbe a tá „presvetlila“ jeho ťažkosti a tiež vyprosila pomoc blízkym. Autorka pripomína, že staroba môže byť požehnaným obdobím. Seniori môžu ponúknuť Bohu veľa obiet a modlitieb, na ktoré nemali toľko času v aktívnom pracovnom období života.

 Katarína M. Tóthová v článku Panenská tvár našej nebeskej Matky vykresľuje spomienku z detstva na návštevu lurdskej jaskynky a úctu k Lurdskej Panne Márii, ktorá ju zachránila počas istej  nepríjemnej nočnej príhody v mladosti.

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín otvára cyklus článkov na tému Biskup Ján Vojtaššák. Približuje jeho štúdiá, menovanie za biskupa, jeho biskupské heslo, pôsobenie počas ťažkého obdobia dejín a zložitých politických pomerov. „Osobitnú pozornosť prejavil v starostlivosti o školstvo, aby mládež vychovávalo k mravne dobrému životu. V Levoči založil učiteľský ústav pre budúce učiteľky. V jeho biskupstve bolo 231 katolíckych ľudových škôl,“ uvádza okrem iného autor.

Vzácny rodák z Chynorian Matej Marko SJ: autorka Eva Kecerová si spomína na jezuitu, ktorý bol prvým rektorom jezuitského Teologického inštitútu svätého Alojza v Banskej Bystrici a po roku 1950 stál na čele slovenských jezuitov ako tajný provinciálny predstavený. Autorka s vďakou píše o tom, že mu nedávno odhalili pamätnú tabuľu v rodných Chynoranoch.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti úryvok z knihy arcibiskupa Fultona Sheena Uverme neuveriteľné – myšlienky na každý deň. Čitatelia tu nájdu citáty obľúbeného kazateľa, týkajúce sa odpustenia, ľudskej dobroty, záchrany duší. Fulton Sheen duchovne sprevádzal viacero významných amerických osobností pri ich obrátení. Z jeho duchovného odkazu sa dá neustále čerpať.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému: Prečo je dôležité spolupracovať – s dôležitým mravným posolstvom. Objasňuje význam empatie – schopnosti vcítiť sa do prežívania iných ľudí, význam pomoci, ochoty počúvať sa navzájom a byť tak pripravený na apoštolát medzi ľuďmi. Nechýbajú ani  motivačné otázky pre najmenších.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že Argentína prežíva Rok Panny Márie, alebo aj to, že v Grécku štvornásobne vzrástol počet katolíkov.  Rubrika prináša cennú informáciu, že 72 malomocných z brazílskej Amazónie sa pravidelne modlí a obetuje Bohu utrpenie za pápeža Františka a jeho službu.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.