Čo prináša júnové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje prejavom kresťanskej lásky v praxi. Pobáda k tomu, aby sa láska k druhým prejavovala v našom živote stále. Podľa jeho slov práve Eucharistia „má za cieľ formovať v nás Kristovo Srdce“.

Úvodník prináša základné myšlienky pápežovho nového dokumentu o povolaní ku svätosti. Píše sa v ňom, že ku svätosti nie je potrebné, aby bol človek kňazom alebo rehoľníkom. „Manželia sú svätí v láske a vernosti svojmu partnerovi. Matka a babička rastú vo svätosti trpezlivým povzbudzovaním detí k nasledovaniu Ježiša,“ pripomína hlava Katolíckej cirkvi.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia 2. časť cyklu Kataríny M. Tóthovej Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Autorka aj tentokrát upriamuje pozornosť čitateľov na spiritualitu a osobnosť svätej Gertrúdy Helftskej (1256 – 1302).

Júnového úmyslu modlitieb Svätého Otca sa týka článok Andrey Eliášovej Byť mystikmi na internete i v uliciach. Dáva do pozornosti príklad „mystičky ulice“ Madeleine Delbrelovej, konvertitky, ktorej hrdinské cnosti nedávno uznal pápež František.

Páter Jozef Bartkovjak informuje o tom, že Svätý Otec schválil nové stanovy Apoštolátu  modlitby – Svetovej siete modlitby pápeža. Pôjde o pápežské dielo so sídlom vo Vatikáne. Apoštolát modlitby dnes funguje v 98 krajinách.

Biblia a morálka – v  15. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje význam Desatora ako smernice pre život. Pripomína aj múdrosť knihy Levitikus: kto k večernej modlitbe pridá Desatoro a aspoň pár sekúnd si pri každom prikázaní spytuje svedomie, formuje vo svojom srdci radosť zo života na požehnanie sebe i blížnym.

Pane, úplne sa odovzdávam do tvojich rúk – takto nazvala svoju úvahu mladá autorka Barbora Adamková. Povzbudzuje čitateľov k dôvere, vytrvalosti a k tomu, aby hľadali pomoc a posilu u Ježiša.

Jezuitský páter Vendelín Javorka prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Vo svojich duchovných cvičeniach zanechal hlboké myšlienky, ktoré vytiahol z archívov Spoločnosti Ježišovej páter Ladislav Csontos a na pokračovanie ich odhaľuje širšej verejnosti. Tentoraz ich čitateľ nájde pod názvom Chcem sa dať viesť Duchu Svätému

V rubrike V radosti i bolesti možno nájsť príbeh zatiaľ v súčasnosti jediného slovenského pustovníka brata Máriusa Dismasa, ktorý nedávno zložil rehoľné sľuby do rúk biskupa Mons. Františka Rábeka. Pustovník, ktorý slúži chorým i ľuďom z ulice, ale aj drogovo závislým, je pre svoje okolie povzbudením vo viere.

O sociálnych sieťach, ale aj čistote úmyslov píše Eva Žilineková v ďalšom vydaní rubriky  Mami, nerieš…  Cez vzťah k synovi približuje niektoré zaujímavé čriepky z ich rozhovorov a diskusií.

Ivo Sivoň v príspevku Misionár lásky približuje život pátra Petra Kučáka, ktorého pritiahla rehoľa Misionárok lásky založených svätou Matkou Terezou. Je prvým Slovákom, ktorý do nej vstúpil. Čitatelia sa dozvedia o jeho niekoľkoročnej službe medzi chudobnými v Latinskej Amerike, jeho terajšom pôsobení v Ríme a tiež o duchovnej hĺbke tohoto misionára. Dostávajú aj pozvanie ku skutkom milosrdenstva: „Opustený Ježiš čaká na našu milosrdnú lásku v chudobných, osamelých, chorých…“

5. časť Lurdských príbehov zavedie čitateľov do poľskej dedinky Niedzica, ktorú obýva slovenská menšina. Autor Ľubomír Kaľavský opisuje dejiny tamojšej lurdskej jaskynky a pripája zaujímavú informáciu, že k starej jaskynke pribudla na farskom dvore ešte jedna – nová, ktorú dal postaviť súčasný duchovný správca, mariánsky ctiteľ. Povedľa nej nájde pútnik aj prekvapenie – kópie milostivých sôch Matky Božej z rôznych mariánskych svätýň z celého sveta.

Život s Pánom Ježišom je krásny – presviedča vo svojom článku autorka Mária Irma Danieliszová. Ponúka svedectvo zo života, spojené s jej presťahovaním do nového prostredia, kde ju navštívil bývalý žiak Juraj a potešil ju zrelosťou svojej viery a zásad.

Autorka  rubriky  Posol deťom malým i veľkým  „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz  najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Škriepka a Kniha prísloví. Siahla po múdrostiach preverených časom, ktoré ponúka jedna z najznámejších biblických a nestarnúcich kníh. Znovu deťom pripája aj motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

Mária, mama všetkých – to je názov novej knihy pápeža Františka. V zahraničí v súčasnosti pôsobí sedem biskupov slovenského pôvodu. Vedeli ste, že v Peru sa zúčastnilo pochodu za život až okolo 800 tisíc ľudí?  V rubrike Letom svetom sa  dozviete  ešte oveľa viac nových  informácií a zaujímavostí  z kresťanského sveta.

V závere časopisu redakcia ponúka zamyslenie Anny Abasovej Slovo. Cez sväté omše v televízii Lux a čítanie Božieho slova sa zamýšľa nad službou lektorov a vyprosuje pre nich Božie milosti.

* * *

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.