Drahí ľudia na Zemi,

vidím, že ťažko nachádzate správny prístup ku koronavírusu. Niet sa čo diviť. Počas posledných desaťročí urobila veda také pokroky, že ste uverili, že mihnutím oka možno nájsť riešenie každého problému. Teraz je na celom svete jasné, že to bol klam. Pre mnohých z vás je to veľmi problematické.
Sám som zápasil s chronickým ochorením vyše tridsať rokov. Ako generál rýchlo sa rozvíjajúcej rehole jezuitov som počas pätnástich rokoch každý deň zápasil so všetkými možnými a nemožnými problémami, ktoré bolo treba riešiť. Chcel by som vám dať štyri pokyny, aby ste mohli prejsť cez tieto ťažké časy. Tieto rady sú prevzaté z mojej vlastnej skúsenosti:

1. Počas epidémie koronavírusu buďte poslušní lekárom, vedcom a všetkým kompetentným osobám ako samotnému Bohu. Aj keď nesúhlasíte s ich rozhodnutiami alebo im nerozumiete, buďte skromní a prijmite, že stojí za to sa spoľahnúť na ich znalosti a skúsenosti. Tým nadobudnete čisté svedomie a bude to dôležitý príspevok k riešeniu krízy.

2. Vyhýbajte sa strachu. Strach nikdy nepochádza od Boha a nevedie k nemu. Strach často podsúva všetky možné dôvody, prečo by ste sa mali báť. Mnohé z nich sú skutočné. A predsa sa nemusíte báť. Pán sa teraz o vás stará. Viem to z dobre informovaného nebeského zdroja. Skúsenosť ukazuje, že Boh dokáže rovno písať aj po krivých riadkoch. Hlboko tomu verte.

3. V čase krízy nehľadajte iný úžitok ako ten, ktorý pochádza z modlitby. Zverte sa Božej láske. To je najlepší liek na strach.

4. Napokon, vo všetkej tej situácii nezabudnite žiť a tešiť sa zo života. Čokoľvek sa stane, každá sekunda, ktorú dostávate, je jedinečný a vzácny dar. Koronavírus s tým nemôže nič urobiť.

Zjednotený s vami vo večnej modlitbe

+ Ignác

* * *
Tento list napísal holandský jezuita Nikolas Sintobin SJ

Preklad: Jozef Šuppa SJ