V sobotu 7. mája si trnavská komunita jezuitov urobila duchovnú obnovu, ktorú si jezuiti zvyknú robiť spoločne každý mesiac. Tento krát sa členovia trnavskej komunity vybrali do Nového mesta nad Váhom, odkiaľ pochádza jeden z jej členov – P. Pavol Trgo SJ. Duchovnú obnovu viedol P. Alexander Puss a jej témou bola spätná reflexia plodov predchádzajúcich 10 obnov, ktoré boli zamerané na Univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej, listy P. Generála o chudobe a prihovory sv. Otca pri jeho navšteve na Slovensku. Obnova sa konala v priestoroch Farského úradu, bývalej Prepozitúry Panny Márie, v Novom meste nad Váhom.
Po ukončení obnovy si prehliadli aj priľahlý farský kostol a vystúpili aj na neďaleký Čachtický hrad.
Informoval: Martin Benko SJ
Foto: Martin Halčák SJ