SO SRDCOM OTCA
ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA V PÔSTE SO SV. JOZEFOM
(15. február – 4. apríl 2021)

Srdečne vás pozývame zúčastniť sa online duchovných cvičení, ktoré na čas Veľkého pôstu pripravili rehoľné sestry z Congregatio Jesu. Začnú v pondelok pred Popolcovou stredou a skončia na Veľkonočnú nedeľu. Ich témou budú postoje sv. Jozefa, ako o nich píše pápež František v liste Patris corde (S otcovským srdcom), ktorým v decembri vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa.

Do duchovného sprevádzania počas týchto online pôstnych duchovných cvičení sú zapojení aj viacerí slovenskí jezuiti.

Duchovné cvičenia spočívajú v každodennej osobnej modlitbe nad textami zo Svätého Písma a listu pápeža Františka, ktoré budú účastníkom zasielané emailom. Rovnako emailom (prípadne inou online formou) majú účastníci príležitosť raz týždenne komunikovať so svojím prideleným duchovným sprievodcom.

Prihlásiť sa na tieto online pôstne duchovné cvičenia môžete cez formulár na:
https://www.congregatiojesu.com/news/online-dc-v-poste/