V auguste 2019 zavítalo do Bratislavy viac ako 240 expertov z 25 krajín, ktorí zastupovali viac ako 50 univerzít po celom svete. V našom hlavnom meste sa vtedy uskutočnil najväčší teologický kongres nielen v dejinách Slovenska, ale aj strednej Európy, ktorého témou bola nádej. Práve v týchto dňoch vychádza nový zborník prednášok a príspevkov z tohto výnimočného podujatia v angličtine s názvom Hope: Where does our hope lie?

Publikáciu vydáva Európska spoločnosť pre katolícku teológiu, ktorej prezidentom je profesor Miloš Lichner SJ, prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy. Knihu vydalo prestížne nemecké vydavateľstvo LIT Verlag, na ktorého webovej stránke je možné zakúpiť si 717 strán kvalitnej teologickej literatúry o nádeji.

„Náš medzinárodný kongres potvrdil, že teológia je veľmi dôležitá. Nielenže máme žiť podľa našej viery, ale sme tiež pozvaní neustále ju intelektuálne prehlbovať. Dnes čelíme novým otázkam, v ktorých sa musíme spoliehať na živú tradíciu Cirkvi, ale mnohé témy musíme uchopiť intelektuálne, aby naša viera bola živá a rozumná. Aby mala racionálny i duchovno-emocionálny charakter. Preto potrebujeme ľudí, ktorí sú intelektuálne schopní zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (porov. 1 Pt 3, 15). Teoretický teológia má byť previazaná so životom,“ uvádza prezident ESCT a editor novej publikácie prof. Miloš Lichner SJ.

Nový teologický zborník recenzovali v prvom kole zahraniční experti, v druhom kole odborníci zo Slovenska: prof. ThDr. PhLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., doc. Dr. Theol. Jozef Žuffa a doc. SEODr. Šimon Marinčák, PhD. Aj to dokazuje vysokú úroveň slovenskej teológie. „Slováci vytvorili partnerské a akademické vzťahy a dokážu viesť kultivované prednášky na najvyššej intelektuálnej úrovni,“ hovorí prof. Miloš Lichner, ktorý bol hlavným organizátorom medzinárodného kongresu ESCT. „Po páde komunizmu sa nám dostalo pomoci od cirkevných organizácií zo západu. Pomohli nám nakúpiť počítače a knihy, obnovili sa kostoly a fary, mohli sme ísť študovať do zahraničia. Aj týmto kongresom sme dokázali, že to neboli nadarmo vynaložené peniaze.“

Podľa docenta Bohdana Hroboňa, ktorý pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, boli slovenskí teológovia práve kvôli bývalému režimu na celé desaťročia odstavení od kvalitných zdrojov a kontaktov a neboli vedení k poctivému výskumu. „Dnes však už nemáme výhovorku a vyrastajú nám odborníci, ktorých začína svetová teológia brať vážne. Tento kongres bol toho svedectvom a verím, že bude aj silným stimulom do budúcnosti.“

Zdroj: truni.sk
Foto: archív prof. M. Lichnera