Na severe Mexika a v juhozápadnej časti Spojených štátov amerických je známa osobnosť jezuitu, misionára a vedca P. Eusebia Francesca Chiniho SJ, nazývaného aj Páter Kino. Jeho kvality a heroické čnosti sú odteraz viditeľné aj na úrovni univerzálnej Cirkvi ako to vyjadril Pápež František, keď 10. júla 2020 schválil dekrét, ktorým priznáva heroické činy Pátra Chiniho. Je to cesta, na ktorej nasledujúca etapa je jeho blahorečenie.

Páter Chini sa narodil roku 1645 v maličkom mestečku Segno na severe Talianska pri Tridente. Študoval u jezuitov v Tridente a v rakúskom Halle. Roku 1665 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v Bavorskom Landsbergu. Už ako jezuita študoval na viacerých univerzitách v Nemecku, kde roku 1677 prijal kňazskú vysviacku.

Keďže bol určený pre misie, preto v roku 1681 odišiel do Mexika, kde ako misionár pôsobil v oblastiach, ktoré sa dnes nachádzajú na hraniciach medzi Mexikom a Spojenými štátmi. Na týchto miestach Páter Chini pôsobil 24 rokov až do svojej smrti roku 1711, kde zomrel v meste Magdalena v mexickom štáte Sonora.

Páter Chini ako misionár okrem evanjelizačnej práce vykonával aj vedeckú činnosť. Prebádal kraje, v ktorých pôsobil, a ktoré prešiel na koni. Pôvodných obyvateľov kmeňa Pima učil chovu dobytka, poľnohospodárstvu a spracovaniu železa, snažil sa tiež o zlepšenie ich ťažkej situácie aj preto investoval veľkú úsilie do ekonomického rozvoja štátu Sonora. Zasadzoval sa za dôstojnosť týchto obyvateľov, ktorí boli často využívaní na ťažkú prácu v baniach, kde sa ťažilo striebro, a ktoré boli pod správou Španielov.

Páter Chini je známy aj ako astronóm, geograf a kartograf. V Spojených štátoch je považovaný za zakladateľa štátu Arizona a jeho socha sa nachádza na Kapitole vo Washingtone. Jeho úsilie o evanjelizáciu a propagáciu sociálnej spravodlivosť zaznieva dodnes cez diela, ktorým sa venujú americký a mexický jezuiti na hraniciach medzi Spojenými štátmi a Mexikom: Jezuitský utečenecký servis (JRS), Iniciatíva Kino na hraniciach, ktorá pomáha migrantom v náročných situáciách, v ktorých sa nachádzajú na hraniciach medzi týmito dvomi štátmi. Toto úsilie zahŕňa aj ochranu práv a dôstojnosti emigrantov a tých, ktorí žiadajú o azyl v USA.

Jeho meno dodnes nesú mnohé školy, univerzity či nemocnice v štáte Sonora v Mexiku a v jeho rodnom mestečku v talianskom Segno bolo otvorené múzeum, ktoré pripomína tohto výnimočného misionára.

Zdroj: www.jesuits.global

Foto: Peter Buša SJ