Inšpirovaní sv. Ignácom stretli sa opäť po roku jezuiti, sestry Congregatio Jesu a všetky ignaciánskej spoločenstvá z celého Slovenska ako priatelia v Pánovi na druhom Dni ignaciánskej rodiny, ktorý sa uskutočnil v krásnom prostredí Trlenskej doliny, v sobotu, 20. augusta.

Stretnutie začalo spoločnou svätou omšou pri kaplnke Panny Márie Snežnej, ktorú slávil Páter Provinciál Jozef Šofranko SJ. Vo svojej kázni hovoril o tom, čo znamená byť priateľmi v Pánovi ako boli sv. Ignác a jeho prvými spoločníci, ktorých priateľstvo vzniklo vzájomnou komunikáciou Ignácových myšlienok, jeho videním pravdy, lásky. Všetci objavili vo svojich srdciach Duchom Svätým vpísaný zákon lásky a všetci sa s ním stotožnili. Toto je výzva a naše poslanie. V spoločenstve priateľov v Pánovi sa zdieľať s tým, čo nás spoločne nadchýna a spoločne uvažovať o tom, k čomu nás Boh pozýva, a byť si vzájomnou oporou a povzbudením.

Po sv. omši nasledovalo predstavenie jednotlivých spoločenstiev, ktoré žijú ignaciánsku spiritualitu, a toho, čo im pomáha rásť ako priatelia v Pánovi. Okrem jezuitov a sestier z Congregatio Jesu medzi tieto spoločenstvá patrí Spoločenstvo kresťanského života CVX, spoločenstvo mladých MAGIS, rodinné spoločenstvá z Bratislavy a Ružomberka, Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti SKA z Piešťan, Spoločenstvo dvanástich apoštolov z Košíc či zbor Chorus Salvatoris a ďalšie.

Súčasťou programu bolo aj zdieľanie v skupinkách, ktoré bolo vzájomným obohatením o to, ako nám Ignaciánska spiritualita pomáha budovať vzťahy a rásť ako priatelia v Pánovi. Príjemné rozhovory pokračovali aj pri dobrom jedle, hľadajúc to pekné a vzácne, čo nás spája. Celé stretnutie ukončila spoločná adorácia.

Info: Peter Buša
Foto: Peter Buša, Martin Halčák