V čase, keď sa starý rok stretáva s novým už niekoľko rokov sa schádzame i my, školastici Českej a Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej.

Tentokrát bola hostiteľom Slovenská provincia a miestom stretnutia sa stala chata v horskom prostredí Malých Karpát, neďaleko Chtelnice. K výbornej atmosfére dopomohlo aj toto miesto bez telefónneho a internetového pripojenia, ktoré nám umožnilo byť vnímavý jeden na druhého.

Spoločné strávené chvíle v dňoch 29. decembra 2019 až 2. januára 2020 boli výbornou príležitosťou na vzájomné delenie sa s nazbieranými skúsenosťami a zážitkami z uplynulého roku.

Sedem českých a štyroch slovenských školastikov sprevádzali delegáti pre formáciu, za Slovensko páter Peter Dubovský SJ a za Česko páter František Hilmar SJ. Svojou prítomnosťou, hoci na krátko, nás obohatili aj naši provinciálovia páter Rudolf Uher a páter Petr Přádka. Náš kruh doplnil aj školastik Edgerio z Východného Timoru, ktorý spolu so Samuleom Prívarom študuje teológiu v Madride, a zároveň s ním spolupracuje na tvrobe promočných videí.

Jedným z hlavných bodov programu bola diskusia na tému Univerzálnych preferencií Spoločnosti Ježišovej, ktoré nám majú ukazovať oblasti pre našu apoštolskú prácu v nasledujúcom období. Na najbližších 10 rokov sú nimi:

  • Ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom Duchovných cvičení a rozlišovania;
  • Kráčať s chudobnými, vyhnancami sveta, tými, ktorých dôstojnosť bola porušená, v poslaní zmierenia a spravodlivosti;
  • Sprevádzať mladých ľudí pri vytváraní budúcnosti naplnenej nádejou;
  • Spolupracovať pri starostlivosti o náš Spoločný dom.

Program bol spestrený aj prechádzkou na neďaleký vrch Klenová, s nádherným výhľadom do širokých diaľav Malých Karpát, Považského Inovca a Veľkej Javoriny.

Na Silvestra sme sa vybrali na legendami opradený Čachtický hrad, z ktorého bol tiež nádherný výhľad na okolité prostredie.

Napriek tomu, že sa celý rok stretávame len sporadicky, tým že sa nachádzame na rôznych miestach formácie, je nenahraditeľné pocítiť takéto spoločenstvo a priateľstvo v Pánovi.