V prvý prázdninový týždeň v júli pripravujú slovenskí jezuiti a priatelia rehole pútnickú duchovnú obnovu Xaveriáda 2019. V tomto roku sú pre mladých i priaznivcov stredného veku plánované 3 skupiny, ktoré začínajú putovanie do Levoče v rôznych termínoch od 1. júla až po záver podujatia 7. júla 2019 na Mariánskej hore.

I. skupinu z Veľkého Blhu (okr. Rim. Sobota) vedie P. Ľubo Pilarčík SJ. Putuje sa 5 dní. Skupinu sprevádza auto, ktoré pomáha pútnikom s batožinou.
V prípade záujmu o účasť prihlásiť sa môžete mailom na: lubomir.pilarcik@gmail.com

II. skupinu z Hertníka (okr. Bardejov) vedie P. Milan Hudaček SJ. Putuje sa 3 dní v štýle jednoduchosti. Skupinu nesprevádza auto a veci si pútnici nesú v plecniakoch.
V prípade záujmu o účasť prihlásiť sa môžete mailom na: m.hudacek@gmail.com

III. cykloskupinu z Kráľovian (okr. Dolný Kubín) vedie Ing. Miro Holý. Skupina do Levoče ide na bicykloch počas 4 dni cez Poľsko. Skupinu sprevádza auto, ktoré vezie batožinu a náhradné diely pre bicykle.
V prípade záujmu o účasť prihlásiť sa môžete mailom na: miroslav.holly22@gmail.com

V Levoči počas pútnických dní bude ubytovanie (6.-7. júla) pre všetky skupiny v škole (dole v meste). Prihlasovať sa môžete mailovo na vyšsie uvedených mailoch do 15. júna 2019.

Viac si môžete pozrieť TU.